BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir hicrî-kamerî yıl daha bitmek üzere

Bir hicrî-kamerî yıl daha bitmek üzere

Takvîmlere göre, 7 Kasım 2010 (1 Zilhicce 1431) Pazar günü, Zilhicce ayı girmişti; 6 Aralık Pazartesi (30 Zilhicce 1431) günü bitiyor ve 7 Aralık Salı günü, hem yeni bir ay, hem de yeni bir sene başlıyor...Bilindiği gibi, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hazret-i Âdem aleyhisselâma, Allahü teâlâ tarafından vahyedilen “10 (On) Suhuf”ta (sahîfeler, formalar, kitapçıklarda), dîn ve dünyâya âit bilgiler mevcûttu. Zaman ve takvîm bilgileri de, ilk defâ, bu sahîfelerden öğrenilmiştir. Zamânı sene, mevsim, ay, hafta, gün ve sâat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî-millî günleri ve bayramları gösteren cetvellere “Takvîm” denir. Her milletin ve cem’iyetin kendisine esâs kabûl ettiği bir takvîmi olduğu gibi, birçok milletin müştereken kullandığı takvîmler de vardır. Târîhler: Hicrî (Kamerî, Şemsî), Rûmî, Mâlî, Efrencî, Mîlâdî, Roma [Julien], Gregoryan Takvîmi [Fransa ve İtalya bu takvîmi 1582’de, Almanya 1700’de, İngiltere 1751’de, Bulgaristan 1917’de, Sovyetler Birliği 1918’de, Yunanistan 1923’te, Türkiye ise 1926’da kabûl etti]... gibi isimler alırlar. Takvîm için mühim bir hâdise “târîh başı” olarak ele alınır. Meselâ Romalılar, Roma şehrinin kuruluşu olan M.Ö. 753 senesini; Eski Yunanlılar, ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı M.Ö. 776 senesini başlangıç olarak kabûl etmişlerdir. Hristiyânlıkta bu başlangıç, Îsâ aleyhisselâmın doğumu zannedilen târîhtir. Doğduğu yıla sıfır, ondan öncesine “mîlâttan önce”, sonrasına da “mîlâttan sonra” denilmiştir. HİCRÎ YILBAŞI Hicrî takvîmin başlangıcı da, Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicretidir. Takvîmlere göre, 7 Kasım 2010 (1 Zilhicce 1431) Pazar günü, Zilhicce ayı girmişti; 6 Aralık Pazartesi (30 Zilhicce 1431) günü bitiyor ve 7 Aralık Salı günü, hem yeni bir ay, hem de yeni bir sene başlıyor. İçerisinde bulunduğumuz Zil-hicce ayı, hem “Harâm Aylar”ın [Recebü’l-ferd, Zil-ka’de, Zil-hicce, Muharrem-i harâm], hem de “Hac Ayları”nın [Şevvâl-i şerîf, Zil-ka’de ve Zil-hicce] üçüncüsüdür. “Harâm Aylar”ın 4.’sü ve sonuncusu olan Muharrem ayı, İslâm hicrî-kamerî senesinin birinci ayı ve Kur’ân-ı kerîmde kıymet verilen 4 aydan biridir. Muharrem ayının birinci gecesi [bu sene, takvîmlere göre, 6 Aralık/30 Zilhicce Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece], Müslümânların hicrî-kamerî yılbaşı gecesidir. Muharrem ayının 1. günü de [7 Aralık Salı günü] Müslümânların yeni yılının, yâni 1432 hicrî-kamerî yılının ilk günüdür. YILBAŞINDA NE YAPMAK LÂZIM? Muharremin ilk 10 gün ve gecesi, mübârek gün ve gecelerdendir. Bilindiği üzere mübârek gece ve günler, İslâm dîninin kıymet verdiği zamanlardır. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, bazı gece ve günlere kıymet vermiş, bu gece ve günlerdeki, duâ ve tövbeleri kabûl edeceğini bildirmiştir. Müslümânlar, kendi yılbaşı gecelerinde ve günlerinde, müsâfeha ederek, telefonla veya mektûp yazarak tebrîkleşirler. Birbirlerini ziyâret eder ve hediyeleşirler. Yılbaşını mecmûa ve gazete i’lânlarıyla kutlarlar. Yeni yılın, birbirlerine ve bütün müslümânlara hayırlı ve bereketli olması için duâ ederler. Büyükleri, akrabâyı, âlimleri ziyâret edip duâlarını alırlar. O gün de, bayramlarda olduğu gibi temiz giyinirler; fakîrlere sadaka verirler, diğer birçok bedenî ve mâlî ibâdeti, hayrât ve hasenâtı da yaparlar. Muharrem ayının ilk (1.) günü ve Aşûre (10.) günü okunması, Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilen bir duâ vardır. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emin kılar.” O duâ şudur: “El-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme ente’l-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyü’l-kerîm, el-hannân, el-mennân. Hâzihî senetün cedîdetün; es’elüke fîhe’l-ısmete mine’ş-şeytânir-racîm, ve’l-avne alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke, yâ Ze’l-celâli ve’l-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT