BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsan ulvî gayeler için yaratıldı

İnsan ulvî gayeler için yaratıldı

Bütün kötülüklerin başı, dünya sevgisi ve dünyaya tamahtır. Zekât da dünya ve mal sevgisine dalmaya karşı bir ilâçtır. Fahreddîn Râzî hazretleri bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:Bütün kötülüklerin başı, dünya sevgisi ve dünyaya tamahtır. Zekât da dünya ve mal sevgisine dalmaya karşı bir ilâçtır. Fahreddîn Râzî hazretleri bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: “Dünya sevgisine dalmak gönülden Allah sevgisini giderir. Hikmetullah, mal sahiplerini, mallarından bir kısmını ayırıp Allahü teâlânın gösterdiği yerlere harcamakla yükümlü kılmayı gerektirmiştir. Tâ ki kişideki mala karşı meyil kırılsın, tamamen mala yönelme engellensin ve insanın saadetinin mal toplamakla meşguliyette değil, malı Allahü teâlânın razı olacağı yerlere harcamakta olduğu unutulmasın. Kişi zengin oldukça bu zenginliğinin kendisine o zamana kadar sahip olmadığı birtakım güç ve imkânlar sağladığını görmekte ve zenginliği arttıkça gücünün ve imkânlarının da arttığını müşahede etmektedir. Bu güç ve imkânlarının artması ona büyük zevk vermektedir. Böylece aldığı bu zevk sebebiyle insan daha çok kazanmak için gayret sarf etmekte, daha çok kazandıkça hırsı da o nisbette artmaktadır. Böylece fasid bir daire içine girilmektedir. Dinimiz, zekât vasıtasıyla bu fasid daireyi kırmış, mal sahibinden, bunun bir kısmını Allah rızasını elde etme yolunda harcamasını istemiştir. Tâ ki nefis sonu olmayan bu karanlık yoldan ayrılıp, Allahü teâlânın rızasını talep ve ona kulluk yoluna yönelsin.” Allahü teâlâ Müslümanın mal toplamasına ve dünya lezzetlerinden istifade etmesine müsaade etmiştir. Fakat zengin olmanın insanın yegâne gayesi olmasına müsaade etmemiştir. İnsan daha yüce ve ulvî gayeler için yaratılmıştır. Dünya insan için yaratılmıştır; insan dünya için değil. Bilâkis insan âhiret için, Cenâb-ı Hakka kulluk için yaratılmıştır. Dünya âhiret yolunda sadece bir merhale, bir vasıtadır. Mal dininizin nazarında bir hayır ve nimettir. Fakat öyle bir nimet ki insan kötülüklerle imtihan olduğu gibi, o nimetle de imtihan olmaktadır. “Mallarınız, çocuklarınız sizin için bir imtihandır” buyuruldu. İşte zekât kişinin bu imtihanda başarılı olmasını sağlayan bir araçtır; kişiyi malını Allah yolunda harcamaya alıştırır. > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT