BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Bugün Dünya Madenciler Günü... Dünyanın en zor mesleklerinden birini icra eden ve yer altı kaynaklarını, hayatlarını riske atarak hem ülke ekonomisinin hem de insanlığın hizmetine sunan madenci kardeşlerimizi kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Çalışma hayatımızda madenciler için yapılan son yasal düzenlemeler Bugün Dünya Madenciler Günü... Dünyanın en zor mesleklerinden birini icra eden ve yer altı kaynaklarını, hayatlarını riske atarak hem ülke ekonomisinin hem de insanlığın hizmetine sunan madenci kardeşlerimizi kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz. Zorlu çalışma şartlarına rağmen görevlerini sürdürürken hayatlarını kaybeden madencilerimizi de saygı ve rahmetle anıyoruz. Madenciler Günü dolayısıyla bugün köşemizde, çalışma hayatında madenciler için yapılan son yasal düzenlemelerden söz etmek istiyoruz. 5510 sayılı kanunda yapılan düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarına göre; madenciler Fiili Hizmet zammından yararlanacaklardır. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, yani 01.10.2008’den önce sigortalı olanlar, maden iş yerlerinin yer altı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak çalışmaya başlayanların aylığa hak kazanma şartları, 5510 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinin beşinci fıkrasına göre tespit edilecek ve bunların söz konusu işlerde Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması şartıyla bu çalışmalarının 1/4’ü, eskiden olduğu gibi sadece prim ödeme gün sayılarına ilave edilecektir. 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, yani 01.10.2008’den sonra sigortalı olan madencilerde; emeklilik için 55 yaş, 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 7200 prim gün sayısı şartları aranacak, ayrıca, bu tür iş yerlerinde geçen çalışmalarının her yılı için 180 gün, prim ödeme gün sayılarına ilave edilecek ve yine bu iş yerlerinde en az 1800 gün çalışmak şartıyla emeklilik yaş hadlerinden indirim yapılacaktır. 4857 sayılı İş Kanununda yapılan düzenleme Kanunun, madencilerin çalışma sürelerini düzenleyen 66. maddesinde; Madenlerde, taş ocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yer altında veya su altındaki işlerde çalışan işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için geçen süreler, çalışma süresinden sayılmıştır. Aynı kanunun 72. Maddesi ile de; maden ocakları ile kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklanmıştır. Kanuna aykırı davrananlar hakkında İdari Para Cezası (İPC) uygulanacağı belirtilmiştir. 193 sayılı kanunda yapılan düzenleme 193 sayılı VUK 23. maddesinde; madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Yönetmeliği 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ile 5995 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda Teknik ve Daimi Nezaretçilik ile Teknik Eleman çalıştırma usulleri belirlenmiştir. Bu usullere uymadan üretim yapılmayacağı yönünde kurallar uygulamaya konulmuştur. > www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın,doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT