BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sinop’a gurbetçiden itfaiye aracı

Sinop’a gurbetçiden itfaiye aracı

Nü­fu­su­nun bü­yük bö­lü­mü baş­ta Al­man­ya ol­mak ü­ze­re di­ğer bir­çok Av­ru­pa ül­ke­si­ne göç ve­ren Sinop’un Gü­zel­kent bel­de­si­ni gur­bet­çi­ler u­nut­ma­dı.Nü­fu­su­nun bü­yük bö­lü­mü baş­ta Al­man­ya ol­mak ü­ze­re di­ğer bir­çok Av­ru­pa ül­ke­si­ne göç ve­ren Sinop’un Gü­zel­kent bel­de­si­ni gur­bet­çi­ler u­nut­ma­dı. Baş­la­tı­lan kam­pan­ya kap­sa­mın­da top­la­nan pa­ra­lar­la a­lı­nan it­fa­i­ye a­ra­cı i­çin be­le­di­ye ö­nün­de tö­ren dü­zen­len­di. Tö­ren, kur­ban ke­si­mi ve du­a o­kun­ma­sıy­la son bul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT