BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple köşemizi üç gün süreyle bu konuya ayırmak istiyoruz. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu yazının hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki beye teşekkür ediyoruzMEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Çalışma hayatında meslek hastalıkları -1- Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple köşemizi üç gün süreyle bu konuya ayırmak istiyoruz. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu yazının hazırlanmasındaki yardımlarından dolayı Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki beye teşekkür ediyoruz 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağık Sigortası Kanunu’nda meslek hastalığı, “Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin şartları yüzünden sigortalının uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir” şeklinde tanımlanmıştır. MESLEK HASTALIĞININ TESPİT EDİLMESİ Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; a) Kurumca yetkilendirilen hastaneler tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı olan tıbbî belgelerin incelenmesi, b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçları ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi ve sonucun Kurumun Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. YARARLANMA ŞARTLARI Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. 1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir. 2) Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir. BİLDİRİLME ŞARTLARI 4-1(a)’lı sigortalılar meslek hastalığına tutulduğunda işvereni tarafından, 4-1(b)’liler ise bizzat kendisi, Meslek hastalığının öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içinde, Ek-7 formu ile ve e-sigorta yolu ile SGK’ya bildirilir. Durum, Taahhütlü veya İadeli Taahhütlü mektupla ya da APS yoluyla da bildirilebilir. KONTROL VE SORUŞTURMA: Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, SGK’nın denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılır. Yarın: Meslek hastalığı listeleri ve meslek hastalığında çalışanlara sağlanan haklar www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın,doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT