BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple köşemizi üç gün süreyle bu konuya ayırdık.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Meslek hastalıklarında işverenin sorumluluğu -3- Meslek hastalıkları çalışma hayatımızda son derece önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple köşemizi üç gün süreyle bu konuya ayırdık. İlk iki gün, meslek hastalığının ne olduğunu, nasıl tespit edileceğini ve hangi yollarla SGK’ya bildirileceğini anlatmış, meslek hastalığı listelerini ve meslek hastalığında çalışanlara sağlanan hakları sıralamıştık. Bugün de; meslek hastalığında işverenin sorumluluklarını ve sigortalıdan kaynaklanan kusurları ele almak istiyoruz... HUKUKA AYKIRI HAREKET İşverenin bilerek ve isteyerek hukuka aykırı hareketi sonucu sigortalının meslek hastalığına yakalanmasına neden olması durumunda işveren her açıdan sorumludur. SGK tarafından yapılan incelemelerde işverenin bu kastı tespit edilirse yapılan tüm ödemeler işverenden tahsil edilir. Meslek hastalıklarında kaçınılmazlık ilkesine göre işveren gerekli tedbirleri almamış ise kusurlu sayılacaktır. Yasal bildirim sürelerinde meslek hastalığının SGK’ya bildirilmemesi halinde kurum yaptığı ödemeleri işverenden isteme hakkına sahiptir. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU Meslek hastalığı üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir. Meslek hastalığının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine (sigortalıya) ise SGK’ca rücû edilmez KURALLARA UYULMAZSA Sigortalının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi, hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması, ağır kusuruna esas tutulur. TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI 1) Sigortalının meslek hastalığına uğramasından sonra, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hâllerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; a) Hekim tavsiyesine uymadığı hekim raporu tarafından belgelendirilmesinde dörtte biri SGK’ca eksiltilerek ödenir. b) Meslek hastalığına sigortalının ağır kusuru ile uğradığının tespit edilmesinde üçte biri oranında SGK’ca eksiltilerek ödenir. Ancak kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması hâlinde yüzde beş oranında Kurumca eksiltilir. c) Kasti bir hareketi yüzünden meslek hastalığına tutulan, hastalanan veya SGK’nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya, yarısı tutarında ödeme yapılır. d) Meslek hastalığına uğrayan sigortalının çalışabilir olduğuna dair karar bulunmaksızın işe başladığı tespit edilirse yersiz yapılan ödemeler, ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır. Sigortalılara ait raporda, istirahat süresi sonunda çalışır kararı varsa ayrıca çalışabilir belgesi aranmaz. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın, doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. İnternet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT