BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaybettiğimiz Filistin -1-

Kaybettiğimiz Filistin -1-

Kaybettiğimiz Filistin adlı eserim yayınlanmış ve piyasaya sürülmüştür. Filistin olayları, tarafımdan 50 yıllık bir süre içinde incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Kasım 1947’de Filistinin Araplar ve Yahudilerin kuracakları iki devlete bölünmesini ve Kudüs kentinine milletlerarası statü tanınmasını öngören planı onaylamıştır.Kaybettiğimiz Filistin adlı eserim yayınlanmış ve piyasaya sürülmüştür. Filistin olayları, tarafımdan 50 yıllık bir süre içinde incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Kasım 1947’de Filistinin Araplar ve Yahudilerin kuracakları iki devlete bölünmesini ve Kudüs kentinine milletlerarası statü tanınmasını öngören planı onaylamıştır. Buna rağmen İsrail devletini 14 Mayıs 1948’de diplomatik ve siyasi bakımlardan nasıl kaybettiğimizi anlatır. Asker olmadığımızdan askerî bakımdan bu kayıp incelenmemiştir. Bu bakımdan bu askerî safhayı da Sayın İsmet Görgülü’nün “On Yıllık Harbin Kadrosu” adlı kitabında hâlâ bulabilirler. Mamafih bu yazımda bunu ben kısmen yapıyorum: “Süveyş Kanalı Alman Başkomutanlığının harekât planlarındaki önemli hedeflerden biriydi. Almanlar kanalı ele geçirmek suretiyle İngiltere’nin Hindistan’la irtibatını kesmek ve böylece Hindistan’dan getirilecek askerleri Avrupa cephesini takviye etmelerine engel olmak istiyorlardı. Türkler de Mısır’ı tekrar etkileri altına almak suretiyle İslam âlemindeki saygınlıklarını arttıracaklarını umuyorlardı. Fakat Kanala taarruz edebilmek için yaklaşık 200 km genişliğindeki Sina Çölünü geçmek gerekiyordu. Bunun için de çok kuvvetli ve düzenli bir lojistik desteğe ihtiyaç vardı. Lojistik destek konusu ise Türk ordusunun en zayıf yanıydı. Buna rağmen Türk Başkomutanlığı Almanların baskısı ile çok kuvvetli lojistik desteğe ve özel donanıma ihtiyaç gösteren bir harekâta girmekten çekinmedi. Filistin cephesinde cereyan eden askerî harekatı 1’inci Kanal Seferi, 2’nci Kanal Seferi ve İngiliz Karşı Taarruzu olarak üç bölüm halinde özetlemek mümkündür. 1’inci Kanal Seferi şöyle özetlenebilir: Kanal Harekâtına Suriye’de bulunan 4 üncü Türk Ordusu memur edildi ve Ordu komutanlığına Bahriye Nazırı Cemal Paşa atandı. Cemal Paşa elindeki kuvvetlerin yetersiz olduğunu belirterek en az iki tümen daha yollanmasını istedi. Türk Başkomutanlığı 10’uncu, 8’inci tümenlerin Suriye’ye gönderilmesini emretti. Bu suretle 4. ordunun kuvveti 9 tümene çıkmış oluyordu. Seferü Kuvvet, ocak ayı sonunda Kanala vardı. İngilizler sayıca üstündü. Yapılan muharebeyi Türkler kaybetti. Cemal Paşa, Sina Çölünü boşaltarak Gazze-Birüssebi hattına çekilmeye karar verdi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT