BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sistem ve istikrar...

Sistem ve istikrar...

Son günlerde, üzerinde en çok durulan ve kendisinden bahsedilen konu: İstikrar.. Temennimiz, su kadar, hava kadar muhtaç olduğumuz istikrarın gerçekte kıymetinin bilinmesi; bu hayati konunun popülist politikacı marifetiyle yalama yapılmadan ona, gerekli önemin ve özenin atfedilmesidir.Son günlerde, üzerinde en çok durulan ve kendisinden bahsedilen konu: İstikrar.. Temennimiz, su kadar, hava kadar muhtaç olduğumuz istikrarın gerçekte kıymetinin bilinmesi; bu hayati konunun popülist politikacı marifetiyle yalama yapılmadan ona, gerekli önemin ve özenin atfedilmesidir. Parlamenter demokratik sistemlerde istikrar, dirliğin ve düzenin simgesidir. Gerçek gündemin belirlenmesi ve kalkınmanın dinamosudur. Bu seçim sistemiyle ve parçalanmış siyasetle ve özellikle günümüz siyasî liderleri ile tek başına bir partinin iktidarını, dolayısıyla istikrarı beklemek ham hayaldir! O halde istikrarı, koalisyon hükümetlerinde aramak zorundayız. Bizim gibi; demokrasisi tam gelişmemiş ve toplumun her tarafına nüfuz edememiş; ekonomisi yüzde 50’siyle devletin elinde (siyasî iktidarların yönlendirmesinde) olan cemiyetlerde siyasî istikrar, adeta olmazsa olmaz!.. Hiçbir şey yerli yerinde olmadığı ve mutlak surette bir manivelaya ihtiyaç hissedildiği içindir ki, Türkiye’nin siyasi istikrarsız günleri, ayları seneleri kayıp zamanlardır. Böylesi zamanlarda, piyasalardan bürokrasiye kadar hemen her yerde başıboşluk hakimdir. Yani, kurtların sevdiği dumanlı hava vardır. Meydan, otopark mafyasından, uluslararası beyaz zehir ticaretine kadar haramzadelerle doludur. Bu ortamda namuslu ve dürüst kalabilmek enayiliğin dikalasıdır(!) Zira, kimin eli kimin cebinde belli değildir. İçerde bu kaos hüküm sürerken, dışarısı boş durmaz elbet.. Karnın yumuşak nahiyelerini birer maden gibi işletirler. Her türlü yıkıcı ve bölücü cereyana destek verip üzerimize salarlar. İçerde dirliğini temin edemeyen devletin, dışarıdaki en hayati konularında bile lafı dinlenmez.. Dışarıda cereyan eden her olay, alınan her karar aleyhinedir. Dirliğini, dolayısıyla şahsiyetini müdrik olmadığından dostu ve destekçisi yoktur. Dünya arenasında yapayalnızdır. Siyasi istikrarsızlık yüzünden içerdeki ekonominin başıboşluğundan bahsettik. Zenginlerin çoğuna bakınız, hep bu başıboşluktan istifade ile nâ-hak yere zengin olmuşlardır. Tek bir örnekle yetineceğiz! İstanbul’da, fabrikalarla bağlantılı büyük bir tekstil toptancısının pazarlama elemanı, Anadolu’da çeşitli vilayetlerdeki tüccarları dolaşarak mal pazarlamaktadır. Bir şehirden çıkıp 3-5 saat sonra geldiği yeni bir şehirde, İstanbul’dan telefonla ikaz edilmekte; zira, o süre içinde, mallara yeni zamlar gelmekte idi! İşte, böyle para kazanmaya alışmış ve haksız yere vurgun vuranlar da istikrar istemezler. Kapanın elinde kalıyor; en büyük eller de bunlarda olduğuna göre!.. Hele bizim gibi sistemsizliğin sistem bilindiği (!) ülkelerde istikrar, dürüst ve namuslular için hayat iksiridir. Şimdi, bu kadar sıkıntıdan sonra, gelinen bu noktada; Fazilet Partisi’nin kapatılıp, yapılacak bir ara seçimle veya Cumhurbaşkanlığı seçimiyle hükûmet bozulursa, bu, yeni bir istikrarsızlık olur ki, ara ki bulasın! İdeal olmasa bile, her kötü sistem, sistemsizlikten iyidir! Sistem olunca, yanlışlıkları bilinir ve ona göre tedbirler alınabilir. Sistemsizlikteki belirsizlik ise, her türlü kanun dışılığın işine yarar. Soygunculara, vurgunculara, arsızlara ve çetelere gün doğar.. Boşuna dememişler: Bir şeyin bütünü ele geçirilemiyorsa da, o şey, büsbütün terkedilmemelidir!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT