BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 800 bin öğrenciye af müjdesi

800 bin öğrenciye af müjdesi

12 Eylül 1980 ve sonrasında ne sebeple olursa olsun üniversitelerden atılan ve ayrılanlara geri dönme imkânı getiriliyor. Düzenlemeden 800 bin kişinin yararlanması bekleniyorTBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyon çalışmaları devam ederken, “Torba Yasa” tasarısına üniversitelerle ilgili yeni bir düzenleme ekleniyor. Söz konusu düzenleme ile 12 Eylül 1980 ve sonrasında ne sebeple olursa olsun atılan ve ayrılanlara geri dönme imkânı getiriliyor. Düzenlemeden 800 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Af sistemini taşıyan bu uygulama bir kereye mahsus yapılacak ve öğrencilerin kendi isteği dışında üniversiteler ile ilişiği kesilemeyecek. SINIFTA KALMA BİTİYOR Bu arada üniversitelerde hem atılmayı kaldıran hem de sınavlara teknolojiyi dahil eden bir sisteme gidilecek. Konuyla ilgili son şekli verilen Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinde değişiklik öngören kanun taslağına göre, üniversitelerde yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen bütün sınavlar kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek, güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilecek. Kanun taslağında, üniversitelerden atılmayı kaldıran düzenleme öngörüldü. Bu çerçevede, ön lisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar daha fazla harç ödeyerek öğrenimlerine devam edebilecekler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam edecek. ÖZCAN: SİYASİLER KARAR VERECEK Öte yandan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, affın ne zamandan itibaren başlayacağı ve kimleri kapsayacağına siyasilerin karar vereceğini, konunun TBMM’de alt komisyonda ele alındığını belirterek, “Rasyonel olan, 2008’den itibaren açıkta kalan öğrencileri kapsaması ama ona siyasiler karar verecek” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT