BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaybettiğimiz Filistin -2-

Kaybettiğimiz Filistin -2-

2’nci Kanal Seferi: Tekrar taarruz etmek için Türkler hazırlanmaya başladı. Fakat 25 Nisan 1915’te İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Gelibolu yarımadasına çıkmaları üzerine Suriyedeki 8’inci, 10’uncu ve 25’inci tümenler Çanakkale’ye yollandı. Bu Kanala ikinci seferi geciktirdi.2’nci Kanal Seferi: Tekrar taarruz etmek için Türkler hazırlanmaya başladı. Fakat 25 Nisan 1915’te İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin Gelibolu yarımadasına çıkmaları üzerine Suriyedeki 8’inci, 10’uncu ve 25’inci tümenler Çanakkale’ye yollandı. Bu Kanala ikinci seferi geciktirdi. Bu tümenler yerine yeni tümenler kuruldu. Almanlar silah yolladı demiryolu yapımı hızlandı. Bütün bu gayretlere rağmen birlikler Kanala taarruz için gerekli silah ve araçlara sahip değildiler. Çanakkale’yi boşaltan İngilizler önce Mısır’da toplandılar (13 tümen, 300.000). İngilizler bu birliklerin bir kısmını Avrupa cephesine bir kısmını da Filistin cephesine sürdüler. Kuvvetlerinden bir kısmını Kanalın doğusuna geçirdiler. Hatta çölde demiryolu da yaptılar. Çöldeki İngiliz kuvvetleri karşısında Türk keşif birlikleri vardı ve bunlar bazen başarılı oluyorlardı. 23 Nisan 1916 günü yapılan Katya baskınında, 23 Şubatta 257 er esir edilmişti. Haziran 1916’da Araplar isyan etti. İsyanı Mekke Şerifi Hüseyin ile oğlu Faysal yönetiyordu, 9 Temmuzda Kudüs isyancılara düştü. 2’inci Kanal Seferi böyle başlayacaktı, Kuvvet komutanlığına Alman albay Von Kress atanmıştı. Kuvvet mevcudu 10.000 muharip olmak üzere 20.000 kişiydi. Harekat 5000 deve ile yapılacaktı. Savaş 4 Ağustos 1916’da Nomadi’de cereyan etti. Türkler tekrar mağlup oldular. 14 Ağustosta geri çekilen Türk kuvvetleri Elariste toplandı Bir ay süren 2’nci Kanal Harekâtı böylece bitti... İngiliz genel karşı taarruzu: 2’nci Kanal Seferindeki yenilgiden sonra Türklerin Sina Yarımadasında örtme kuvvetleri bırakarak çekilmeleri üzerine İngilizler, ilk hedef olarak çölü geçmeye ve eski Türk sınırına kadar ilerlemeye karar verdiler. Bundan sonra da Güney Suriye’nin işgalini düşünüyorlardı. Çöldeki Türk örtme birlikleri çok zayıf olduğundan ve mevsim de daha büyük kuvvetlerin kullanılmasına elverişli olmadığından İngilizler, çölü geçmek üzere kurdukları Doğu Seferi Kuvvetine üç piyade, üç süvari tümeni tahsis etmişlerdi. Doğu Seferi Kuvveti, çölde yapılacak, demiryolu ve su tesislerine ayak uydurarak yavaş yavaş ilerleyecek, Türk örtme birlikleri İngiliz süvarisi tarafından kuşatılarak imha edilecekti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT