BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yumurta atma, toplum gönüllüsü ol

Yumurta atma, toplum gönüllüsü ol

Değişim konformizme zıt bir kavram... Türkiye ideolojik donukluk yüzünden saplanıp kaldığı statükodan uzaklaştıkça, değişen paradigma birçok zihinde karmaşaya yol açıyor.Değişim konformizme zıt bir kavram... Türkiye ideolojik donukluk yüzünden saplanıp kaldığı statükodan uzaklaştıkça, değişen paradigma birçok zihinde karmaşaya yol açıyor. On yıllardır alışılmış ezberler, alışılmış itirazlar, alışılmış dogmalar bireysel gelişimi de sosyal iyileşmeyi de sekteye uğratmış. Eleştirmek yerine suçlama, tartışma yerine kavga, farklılıkları benimseme yerine ötekileştirme... İlk 30 yılı tek partinin “tek sesli, tek renkli, monotip“ toplum inşası ile geçen bu ülkenin sonraki 50 yılı da bireyi değil devleti yüceltmekle geçmiş. *** Sivil toplumu ise yeni yeni keşfediyoruz. Bu keşfin öncüleri olan STK’lar, aslında değişimin de öncüleri oluyor. Ezber bozuyor, düşüncenin önünü açıyorlar. Tıpkı TOG gibi... Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), sosyal projelerin bireyselleşmeye ve sosyal gelişime katkısını bir araştırma ile ortaya koymuş. Sonuç, araştırmayı yöneten Doç.Ekrem Düzen‘in ifadesiyle “kendini bile şaşırtmış“. TOG’un sosyal sorumluluk projelerine katılan yani sosyal fayda üreten gençlerin bireysel ve sosyal gelişimleri, akranlarından yüzde 20 daha fazla olmuş. Daha uyumlu, daha paylaşımcı ve özgüvenli olmuşlar. Muhalif ve eleştirel özelliklerini de kaybetmemiş bu gençler... Ama otoriteye itiraz etmek istediklerinde bunu yumurta atarak veya sokaklarda sürüklenerek değil, seslerini yükselterek, konuşarak dile getirebilecek gençler haline gelmişler. *** TOG senede 700 projeyi koordine ediyor. Başkan İbrahim Betil, bu projeleri kendilerinin degil, TOG gönüllüsü gençlerin ürettiğini söylüyor. Cezaevindeki gençlerin rehabilitasyonundan, kadın haklarına kadar birçok sosyal soruna yönelik proje yürütülüyor. Sponsorlarının teşekkür ettiği STK Adettir, STK’lar kendilerine kaynak sağlayan sponsorlarına teşekkür ederler. Dün TOG’un toplantısında farklı bir durum vardı: Ana destekçiler olan Garanti Bankası ve Petrol Ofisi, TOG’a teşekkür ettiler. Zira Etki Araştırması, TOG’un projelerinin “ölçülebilir faydalarını“gözler önüne seriyor. Gönüllülük esası, sponsorlara da örnek olmuş: Garanti bünyesinde 900 kişilik gönüllüler takımı “kendiliğinden” oluşmuş. Petrol Ofisi ise istasyonlarını “TOG destek noktaları“ haline getiriyor. Sonuç: Yumurta atmak yerine sosyal fayda üretmeyi tercih eden onbinlerce genç...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT