BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pazarlama 3.0

Pazarlama 3.0

Önce biraz okuyalım, sonra iki cümle ilave ederiz. Toffler’e göre, ekonomi, üç dalga yaşadı. Birincisi, en önemli sermayenin toprak olduğu tarım çağı. Ülkemde bol bulunur. İkincisi, sanayileşme çağı. Üçüncüsü ise, akıl, enformasyon ve ileri teknolojinin asıl sermaye olduğu bilgi çağıdır. Günümüzde ise, yenilikçilik, kültür, miras ve çevre yönelimli dördüncü dalgaya doğru ilerliyoruz.Önce biraz okuyalım, sonra iki cümle ilave ederiz. Toffler’e göre, ekonomi, üç dalga yaşadı. Birincisi, en önemli sermayenin toprak olduğu tarım çağı. Ülkemde bol bulunur. İkincisi, sanayileşme çağı. Üçüncüsü ise, akıl, enformasyon ve ileri teknolojinin asıl sermaye olduğu bilgi çağıdır. Günümüzde ise, yenilikçilik, kültür, miras ve çevre yönelimli dördüncü dalgaya doğru ilerliyoruz. Bu kitabı okuduğumda, pazarlamanın da aynı yöne doğru evrildiğini gördüm. Pazarlama 3.0 büyük oranda pazarlamacıların, insanların endişe ve arzularının farkına varma yetenekleri üzerine inşâ ediliyor. Bu endişe ve arzuların kökeninde buluşçuluk, kültür, miras ve çevre var. Pazarlama 3.0 ülkem için çok daha geçerlidir, çünkü burası kültürel farklılıklar ve kültürel miras açısından çok zengin bir ülkedir. Ülkem ayrıca çok değer yönelimli bir ülkedir. Maneviyât her zaman hayatlarımızda merkezî bir yer tutmuştur. Kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin, özellikle de gelişmekte olan bir ülkede, güçlü bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme açısından temel öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bu kitap, benim misyon edindiğim şeye, ülkemde insanları piramidin en alt basamağından ortasına çıkarma çabasına da bir destek sunuyor. Bu sözler, Endonezya Cumhurbaşkanı, Susilo Bambang Yudhoyono’ya ait. Pazarlama 3.0 kitabının önsözünde yazıyor. Simpaş GYO‘dan hediye geldi. Philip Kotler ve Endonezyalı iki yazar bu kitapta, Dünya hızlı ve sıkıntılı bir değişim sürecinden geçiyor, diyor ve devam ediyorlar: Geçtiğimiz 60 yıl içinde pazarlama ürün merkezli (Pazarlama 1.0) olmaktan, tüketici merkezli (Pazarlama 2.0) olmaya doğru evrildi. Bugün pazarlamanın bir kez daha dönüşüme uğradığını görüyoruz. Pazarlama 3.0, şirketlerin tüketici merkezli olmaktan insan merkezli olmaya doğru kaydıkları ve kârlılığın kurumsal sorumlulukla dengelendiği aşamadır. Pazarlamayı hâlâ satıcılık sananlara; bizim başbakanın pazarlama misyonunu tersinden anlayıp, çarpıtanlara; ve dahi, kitap okumayıp okutmayan yöneticilere de duyurulur. Okusunlar da... > (Pazarola, pazartesi günleri yayınlanır.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT