BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eksik bildirim yönetmeliği çıktı

Eksik bildirim yönetmeliği çıktı

Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile 30 günden az bildirilen sigortalıların gün sayılarının neden eksik gösterildiğinin belgelendirilmesini ve konunun ayrıntılarının ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştü.Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yapan 4447 sayılı yasa ile 30 günden az bildirilen sigortalıların gün sayılarının neden eksik gösterildiğinin belgelendirilmesini ve konunun ayrıntılarının ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştü. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle hem 30 günden eksik bildirim halinde yapılacak işlemler hem de 3910 ve 4447 sayılı yasa ile getirilen uygulamalar açıklanmıştır. (Bu değişiklikler 26.02.2000 tarih ve 23976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Çalışma gün sayısının eksik bildirilmesi ile ilgili hangi belgelerin kabul edileceği ve aylık bildirgeyle mi yoksa dört aylık bildirgeyle mi verileceği konusu tartışılmaktayken Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 17. maddesine yapılan ek ile bu sorular açıklığa kavuşturulmuştur. HANGİ BELGELER GEÇERLİ SAYILACAK? Ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin istirahatli olunduğunu gösteren sağlık raporu, ücretli izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin yazılı hizmet sözleşmesi, puantaj kayıtlarına ilişkin belgeler ile grev lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar ekonomik kriz, doğal afet nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösterir ilgili resmi makamlarda alınan belgeler kabul edilecektir. Toplu sözleşme yapılan işyerleriyle kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik bildirim nedenlerinin işverenler tarafından bir yazı ile kuruma bildirilmesi halinde bunlar için başkaca belge aranmayacaktır. Yukarıda sayılı hallerin dışındaki (30) günden az çalışılan süreler ile eksik bildirilen sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. NE ZAMAN VERİLECEK? Yukarıda sayılan belgelerin ne zaman verileceği merak konusu olmuştur. Yönetmelikte, dört aylık sigorta primleri bordrosu ile birilkte bu belgelerin kuruma verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca emekli çalışan sigortalıların 30 günden az hizmetleri söz konusu olduğunda bunlar için kuruma verilen sosyal güvenlik destek bordrosuyla birlikte verilmesi gerekmektedir. Sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin bir çoğu 3910 sayılı yasa ile 1993 yılından itibaren uygulanmakta olan idari para cezalarıyla 4447 sayılı yasa ile SSK’da yapılan değişikliklerin tekrarı niteliğindedir. Yasanın yayınlandığı günlerde bu konular açıklandığı için tekrarını yapmıyoruz. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, dört aylık sigorta bordrolarının verilmesi gereken ayın sonundan, müteakip bordronun verilmesi gereken ayın sonuna kadar iş yerinde sigortalıların görebileceği bir yere asılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Eski uygulamada dört aylık bordroların verildiği Ocak-Mayıs ve Eylül aylarında asılı olmaması halinde idari para cezası uygulanmıyordu. Bundan sonra ceza bu aylar içinde ceza uygulaması başlamıştır. Yine emekli çalışan sigortalılar için düzenlenen sosyal güvenlik destek bordrosu da kurum tarafından onaylanacak ve onaylı bir sureti iş yerine asılacaktır. Aksi halde idari para cezası verilecektir. Her iki bordronun onaylı suretlerinin işçilerin görebilecek olduğu bir yere asılmaması iki asgari ücret tutarında idari para cezasına tabidir. Bugün için, 109.800.000x2=219.600.000-TL yapmaktadır. İMZASIZ BORDROLAR GEÇERSİZ SAYILACAK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 23 maddesine yapılan ilave ile ücret bordrosunda bulunması gereken sigortalının adı ve soyadı, çalışma gün sayısı, günlük kazanç tutarı, işyeri sicil numarası, bordronun ait olduğu ay, sigortalının sicil numarası, ödenen ücret tutarı ve ücretin ödendiğine dair sigortalının imzasını içermeyen bordrolar geçersiz sayılacaktır. Bu sayılan unsurlardan birisinin eksik olması geçersizlik nedenidir. Ancak makbuz mukabilinde veya banka arıcılığıyla yapılan ödemelerde ücret tediye bordrosundaki imza ve mühür şartı aranmayacaktır. Hemen hatırlatalımki 506 sayılı yasının 140. maddesine göre geçersizlik cezası şirketler için 12 asgari ücret, işletme defteri tutanlar için 6 asgari ücret ve deftere tabi olmayan işletmeler için 3 asgari ücret tutarındadır. KISA KISA KISA Ahmet Murat-Adapazarı: Yeni yasanın yürürlük tarihinde 22 yıllık sigortalılık süreniz olduğundan 45 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte en az 5000 gün prim ödemesiyle emekli olabilirsiniz. Gün sayınız eksik. Askerlik borçlanması ile gün kazanabilirsiniz. Ayrıca bundan sonraki çalışmalarınızda ayda tam gün prim ödenmesini sağlayınız. Tasarruf nemaları bildiğiniz gibi çalıştığınız işyeri aracılığı ile size ödenmektedir. Üç adet tasarruf numaranızı iş yerinizin muhasebesine veriniz. İlk aldığınız numarada birikimleriniz toplanacaktır. 31 Mayıs 2000 tarihinden itibaren tasarrufu teşvik uygulaması kalktığı için gelecek yıl nema dağıtımı yapılmayabilir. Hayrettin Olgun-Bursa: Bağ-Kur yasasına göre yaşlılık aylığına hak kazanabilmeniz için öncelikle 25 tam yıl prim ödemesi yapmanız gerekmektedir. Ayrıca yaş haddi devreye girmiştir. Verilerinize göre yaklaşık 17 yıllık hizmetiniz var. 25 yılın tamamlanmasına 8 yıl var. Halen 48 yaşında bulunduğunuz için yaş haddi sizi etkilemiyor. Ancak SSK’ya geçerseniz en erken 3.5 yıl prim ödeyerek emekli olabilirsiniz. Tercihi size bırakıyorum. Ahmet Eral-Trabzon: Yaşınız 50 olduğu için yeni yasanın yaş haddi uygulaması sizi etkilemiyor. Zira halen 18 yıllık Bağ-Kur hizmetiniz var. Askerlik borçlanması yapmanızı tavsiye ederim. SSK hizmetiniz ve askerlik borçlanması dahil hizmetinizi 25 yıla tamamlayarak emekli olmaya hak kazanacaksınız. Ziya Atakan-Çatalca: Sorununuzun çözümü için Bakırköy Sigorta Müdürü Mehmet Kaplan Bey ile görüşmeye gidiniz. Biz kendisiyle görüştük. Bir öğretmen olarak size yardım etmek hepimizin görevidir. Sonuç alamazsanız telefonunuz ile birlikte aldığınız cevabı bize fakslayınız. H. İbrahim Küçükdağ-İstanbul: Şirket ortaklarının hangi şartlarda sigortalı olabileceğini bir çok yazımızda açıklamaya çalıştık. Bir kişi öteden beri çalıştığı şirkete sigortalılık hizmeti kesintiye uğramadan ortak olursa Bağ-kur sigortalısı olmayacaktır. Ne zaman SSKsigortalılığından çıkar, o tarih itibarıyla Bağ-Kur girişi yapılacaktır. Siz 1991 yılında kurulan şirkette işçi olarak çalışırken daha sonra ortak olmuşsunuz. Sigorta çıkışınız yapılmadığı sürece Bağ-Kur sigortalılığınız başlamamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT