BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstinaf mahkemelerini yargı engellemiş

İstinaf mahkemelerini yargı engellemiş

Yargıtay Başkanı Gerçeker’in, iş yükünü hafifletmek için istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi talebine daha önce karşı çıktığı ortaya çıktı. Yüksek yargının, “Yargıtay’ın etkinliği azalır” gerekçesiyle karşı çıktığı istinaf mahkemelerinin ertelenmesi girişimine CHP’nin de destek verdiği anlaşıldı.> Haber Merkezi ANKARA Kamuoyunu üzen tahliyelerle ilgili tartışmalar artarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5235 sayılı Kanunun Geçici 2’nci maddesi gereğince istinaf mahkemelerinin 01 Haziran 2007 tarihinde faaliyete geçirilmesi gerekiyordu. Kanunun çıkarılması sürecinde ve sonrasında muhalefet parti temsilcileri ve yargı mensuplarınca, Yargıtay’ın etkinliğinin azalacağı gerekçesi ile istinaf mahkemelerinin kurulmasına karşı çıkıldı. Kanun çıktıktan sonra ise zamanın Yargıtay başkanlarının adli yıl açılış konuşmalarında istinaf mahkemelerinin Haziran 2010 yılına kadar faaliyete geçirilmesinin ertelenmesini talep ettiler. O dönemde yapılan açıklamalardan bazıları şöyle: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ Eski Yargıtay Başkanı Osman Arslan’ın 2007-2008 Adli Yıl Açılış Konuşması: “Bölge Adliye Mahkemeleri kurulduğuna göre, bundan sonra yapılacak iş bu mahkemelerin sorunsuz olarak faaliyete geçirilmesi ve adalet hizmetine yararlı olması için gerekenlerin yapılmasıdır. Bölge Adliye Mahkemelerinin başarılı olması ve beklentilere yanıt vermesi, Yargıtay’ın batıda olduğu gibi hukuki denetim yapmasına ve içtihat mahkemesi olarak çalışmasına olanak sağlayacaktır. Ancak bu mahkemelerden beklenen yararın sağlanabilmesi için aşağıda açıklanan hususların yerine getirilmesi gerekli görülmektedir. Öncelikle kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren temel ceza mevzuatı ile uygulamanın oturması, tutarlı hale gelmesi ve mahkeme alt yapısının oluşturulması için daha önce açıkladığımız üzere bölge adliye mahkemelerinin 1 Haziran 2010 tarihinde faaliyete geçirilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir.” YARGIDA KAOS OLUŞUR Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in 2009-2010 Adli Yılı Açılış konuşması: “Eksikler sonra tamamlanır görüşü benimsenirse giderilmesi güç hak ihlallerinin doğmasına ve yargıda kaos ortamının oluşturulmasına neden olacağı unutulmamalıdır. Öncelikle adli alt yapı hazırlanmalı, mesleğe yeni alınacak hakim ve cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanlarının en az 5 yıllık mesleki kıdeme gelmeleri beklenmelidir. İlk derece mahkemelerinde oluşacak boşluk yeterli hakim savcı ve personel doldurulduktan sonra bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilmelidir.” YARGININ YÜKÜNÜ AZALTMAZ CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Orhan Eraslan: “Bölge adliye mahkemelerinin kurulması ülkenin üniter yapısını bozmaya yönelik bir adımdır. Benzer olayda Diyarbakır bölge adliye mahkemesi başka, İzmir başka bir karar verecektir.” CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin: “İstinaf mahkemeleri, yargının hiçbir zaman yükünü azaltmayacaktır. Bunun aksine son günlerde Türkiye’de eyalet sistemi ve özerk yapı söylemlerini sömürmek isteyenlere fırsat tanıyacaktır.” CHP Konya Milletvekili Atilla Kart: “İstinaf mahkemelerinin siyasallaşması söz konusudur, buralarda kadrolaşma tehlikesi bulunmaktadır. Bu nedenle istinaf mahkemelerinin işleyebilmesi için zamana ihtiyaç vardır.” YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu: “İstinaf mahkemeleri siyasi beklentilere uygun karar alması için kurulmaktadır. Bu yolla Yargıtay’ın devre dışı bırakılması ve eyalet sistemine geçilmesi amaçlanmaktadır. İş yükü gerekçesi bu işin maskesi olarak kullanılmaktadır.” BAKANLIK HSYK’YA TEKLİF YAPTI Bakanlık yetkilileri, karşı çıkmalara rağmen Adalet Bakanlığının istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi için HSYK’ya teklifte bulunulduğunu hatırlatarak HSYK’nın da 18 Mayıs 2007 tarihinde yaptığı toplantıda, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Bursa ve Samsun olmak üzere 9 ilde mahkemenin kurulmasını kararlaştırdığını ve hakim savcı sayısının artırılmasından sonra mahkemelerin faaliyete geçirilmesinin uygun olacağına karar verdiğine dikkat çektiler. YARGITAY’IN KAPASİTESİ ARTMALI 2008 yılı içerisinde Yargıtay Başkanlığının zaman zaman Yargıtay’ın iş yükü ve davaların makul sürede bitirilebilmesi amacıyla 3 Hukuk Dairesi ve 3 Ceza Dairesi olmak üzere Yargıtay’da 6 Dairenin kurulması talep ettiğini belirten bakanlık yetkilileri, idari yargıda istinaf kanununa ilişkin hazırlıkları için 2008 yılında komisyon kurulduğunu, Danıştay’ın, idari yargıda istinafa gerek olmadığı görüşünde olduğu için toplantıların ertelendiğini söylediler. Bu arada Yargıtay’a gelen iş yükünün iki milyona dayandığını, 2009 yılında 15.000 dosyanın zamanaşımına uğradığını bazı ceza dairelerinde 5 yıl öncesinin dosyalarının ancak görülmeye başlandığını dile getiren bakanlık yetkilileri, gelinen noktada, 2011 yılı içerisinde hem istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi hem de Yargıtay’ın aşırı iş yükü göz önünde bulundurularak Yargıtay’ın kapasitesinin arttırılmasının kaçınılmaz hale geldiğini ifade ettiler. YARSAV sınavların iptalini istedi 17 Ekim 2006’da YARSAV, sınavın iptali için Danıştay’a dava açtı. Danıştay, Hâkim-Savcı adayı alımını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bakanlığın itirazı üzerine idari dava daireleri kurulu, sınavın Bakanlıkça yapılmasının kanuna uygun olduğuna karar verdi. 13 Kasım 2007’de YARSAV, ÖSYM’nin Hâkim-Savcı adaylığı yazılı sınavının değerlendirme yöntemine karşı çıktı ve Danıştay’da dava açarak sınavın iptalini istedi. 04.03.2008’de Danıştay 12’nci Dairesi gerekçe göstermeden dava konusu sınavın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bakanlığın talebi 2 yıl bekletildi Adalet Bakanlığı, Danıştay’ın mülakatın kameraya alınması yönündeki kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na yürütmenin durdurulması talebi ile başvurularda bulundu. Ancak yürütmenin durdurulması talebi 2 yıl boyunca genel kurulca görüşülmedi. 2010 yılı Nisan ayında yapılan 300 kişilik hâkim-Savcı adayı alım sınavında kaybeden bir aday dava açtı. İdari yargı göreve başlatılmış olan 300 hâkim-savcı adayının mülakatının yürütmesini durdurdu. 4 yıl içinde 5 kez yürütmeyi durdurma veya iptal kararları sebebiyle yeterli sayıda hakim ve savcı alımı gerçekleştirilemedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT