BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kaybettiğimiz Filistin -4-

Kaybettiğimiz Filistin -4-

Birinci Gazze Muharebesi’nde Türklerin zayiatı yaklaşık 1.500, İngilizlerin ise 2.700 kişi kadardır. İngilizler 19 Nisan 1917’de donanmanın da desteğinde ve daha geniş bir cepheyle taarruzlarını tekrarladılarsa da (İkinci Gazze Muharebesi) bir başarı sağlayamadılar. Yaklaşık 6.500 kişilik zayiat vererek çekilmek zorunda kaldılar. Türklerin zayiatı 2.000 kişi kadardı...Birinci Gazze Muharebesi’nde Türklerin zayiatı yaklaşık 1.500, İngilizlerin ise 2.700 kişi kadardır. İngilizler 19 Nisan 1917’de donanmanın da desteğinde ve daha geniş bir cepheyle taarruzlarını tekrarladılarsa da (İkinci Gazze Muharebesi) bir başarı sağlayamadılar. Yaklaşık 6.500 kişilik zayiat vererek çekilmek zorunda kaldılar. Türklerin zayiatı 2.000 kişi kadardı... Gazze muharebelerinden kısa bir süre önce Bağdat’ın İngilizler tarafından işgali (11 Mart 1917), Arap ve İslam âleminde çok kötü bir etki yapmış, Türklerin ve Almanların saygınlıklarını yitirmelerine, İngilizlerin etkilerini arttırmalarına neden olmuştu. Alman Başkomutanlığı, bu kötü durumun düzeltilmesi için -yani daha çok siyasi nedenlerle- Bağdat’ın geri alınmasını çok istiyordu. Bu harekât için gerekli askerî ve gerekli maddî yardımı yapacağını Türk Başkomutanlığına vaat etti. Halep’te 7’nci Türk Ordusu kurulmasına ve Iraktaki 6’ncı Türk Ordusu ile yeni kurulan 7’nci Ordunun birleşmesine ve bir Yıldırım Ordular Grubu kurulmasına karar verildi. Bu Ordular Grubu komutanlığına Alman General von Falkenhayn atandı... 31 Ekimde İngilizler taarruza geçtiler. Gazze Brüssebi Meydan muharebesinde Türk mevzii yarıldı. Türk kuvvetleri Kudüs-Yafa hattına çekildi. 8 Aralık 1817’de Kudüs düştü. Türk birlikleri Kudüs’ün kuzeyine çekildi. Bunun üzerine Yıldırım Ordular Grubu Komutanı General Falkenhayn, görevden alındı. Yerine General Liman von Sanders atandı... 1918’de Türk kuvvetleri (28.000) kişi 100 km’lik bir cepheyi savunmaya çalışıyorlardı. 19 Eylül 1918’de İngilizler Nablus meydan muharebesinde Türkleri yendiler. 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Atatürk, düşman süvarilerini durdurmayı başardı. Türk çekilmesi 10 Ekime kadar devam etti. Liman Von Sanders, komutayı Mustafa Kemal Paşa’ya bırakarak Adana’ya çekildi. 25 Ekimde Halep İngilizlerin eline düştü. Mustafa Kemal Paşa, emrindeki kuvvetlerle İskenderun-Cerablus mevziinde İngilizleri durdurmaya çalıştı. Bu hat İstiklal Harbi sırasında milli sınır olarak kabul edilmiştir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT