BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zayi olan on şey...

Zayi olan on şey...

Hazreti Osman bin Affân buyurdu ki: “On şeyin zayi olması çok kötüdür. Bu on şey şunlardır: 1- Kendisine sorulmayan âlim. 2- Amel olunmayan ilim. 3- Kabûl edilmeyen doğru düşünce. 4-Kulanılmayan silâh.Hazreti Osman bin Affân buyurdu ki: “On şeyin zayi olması çok kötüdür. Bu on şey şunlardır: 1- Kendisine sorulmayan âlim. 2- Amel olunmayan ilim. 3- Kabûl edilmeyen doğru düşünce. 4-Kulanılmayan silâh. 5- İçinde namaz kılınmayan mescid. 6- Okunmayan Kur’ân-ı kerîm. 7-Sadaka olarak verilmeyen mal. 8- Binilmeyen at, vasıta. 9- Dünyâya düşkün kimsede bulunan zühd ilmi. 10- Âhiret yolculuğu için hazırlık yapılmayan ömür.” Hazreti Ebû Bekr Sıddîk buyurdu ki: “On haslet kendisinde bulunan kimse, bütün âfetlerden kurtulur. Müttekîlerin derecesine nail olur. Bu on şey şunlardır: 1- Devamlı doğruluk ve kanaatkâr kalb. 2- Kâmil bir sabır ve devamlı olan şükür. 3- İhtiyaç sahibi olmak ve zühd. 4- Devamlı tefekkür ve az yemek. 5- Devamlı hüzün ve Allah korkusu. 6- Devamlı meşakkat ve mütevâzı beden. 7- Devamlı yumuşaklık ve merhamet. 8- Devamlı sevgi ve hayâ. 9- Faydalı ilim ve devamlı onunla amel. 10- Devamlı îmân ve sabit akıl.” Şu altı şey, bütün dünyâya bedeldir: 1- Lezzetli yiyecek. 2- Ana-babaya itaatkâr olan sâlih evlâd. 3- Allahü teâlâya ve kocasına itaat eden sâliha bir kadın. 4- Sağlam ve değişmeyen söz. 5- Kâmil akıl. 6- Sıhhatli beden.” Hazreti Ömer bin Hattâb buyurdu ki: “Şu on şey, on şeysiz güzel olmaz: 1- Vera’sız akıl. 2- İlimsiz amel. 3- Allah korkusu olmadan maksada ulaşmak. 4- Adâletsiz sultan. 5- Edeb olmadan, ilim ve şecaat gibi güzel hâller sahibi olmak. 6- Kalb sükûnu olmadan sevinçli olmak. 7- Cömert olmadan zengin olmak. 8- Kanâatsiz fakirlik. 9-Tevâzu sahibi olmadan, haseb ve neseb sahibi olmak. 10- Allahü teâlânın rızâsına muvafık olmadan yapılan cihâd.” Hazreti Ali bin Ebî Tâlib buyurdu ki: “İlim, en hayırlı mirastır. Edeb, en kârlı kazançtır. Takvâ, (âhiret için) en hayırlı azıktır, ibâdet, en hayırlı sermâyedir. Sâlih amel, Cennet için en hayırlı vesiledir. Güzel ahlâk, en hayırlı arkadaştır. Hilm, yumuşaklık işlerde en hayırlı vezîr ve yardımcıdır. Allahü teâlânın taksimine kanâat etmek, en hayırlı zenginliktir, ölüm, en hayırlı terbiye edicidir.” > Tel: 0 212 - 454 38 21 www.mehmetoruc.com e-mail: mehmet.oruc@tg.com.tr
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT