BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kadı Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” -4-

Kadı Muhammed Zâhid “kuddise sirruh” -4-

Allah adamlarından, büyük bir evliyadır, Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. O bir gün buyurdu ki, (İlim, amel içindir, Yoksa zordur mahşerde, hesabı o kişinin.Farzlar ve haramlar... Allah adamlarından, büyük bir evliyadır, Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. O bir gün buyurdu ki, (İlim, amel içindir, Yoksa zordur mahşerde, hesabı o kişinin. Kuru ilim, insanın yaramaz bir işine, Sürükler sahibini, Cehennem ateşine. Kul günah işleyince, duymuyorsa ıstırap, Aklına gelmiyorsa, ölüm, mizan ve hesap, Öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, Kalp kırıp gıybet yapıp, iftira atıyorsa, Ve hele kul hakkından, korkmuyorsa bir kişi, Allâme olsa bile, haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa, her günah işleyişte, O kalp zehirlenmiştir, nişanı budur işte. Beynine doldurduğu, bilgi de bir vebâldir, Bu, bir Müslüman için, gayet kötü bir haldir. Çünkü mahşer gününde, sual edilecektir, (Biliyordun, ne için yapmadın?) denecektir. Mü’minin îmânının parlaklığı da hattâ, Hassas davranmasıyla ölçülür icraatta.) Bir gün de buyurdu ki, (Her şeyden daha evvel, Doğru îman, itikat edinmeli mükemmel. Sonra Resûlullah’a tam tâbi olmalıdır, Zîra O’na uymakta, üstünlük, şeref vardır. Çünkü cenab-ı Allah, O’na tâbi olmayı, Çok sever her bir işte, yalnız O’na uymayı. Lâzım ve zaruridir, herkese îman etmek, Zîra bu, Rabbimizin emridir bize tek tek. İmân eden bir kimse, yapar bütün farzları, Ve terk eder bilcümle haram ve günahları. Resûle îman etmek, kime olsa müyesser, O’nu, mal ve canından, daha çok fazla sever. Onun bu sevgisinin, şudur ki işareti, Her mekruhtan kaçınır ve yapar her sünneti. O’na, mübahlarda da, ne kadar uysa insan, Olur o, o derece kâmil, olgun Müslüman. Resûlullah her ne ki, beyan eylemişlerdir, Beğenip, kalben kabul etmeye, “İmân” denir. O’nun bir tek sözüne, bile inanmamaya, Veya doğruluğunda, biraz duraklamaya, Yâni şüphe etmeye, “Küfür” adı verilir, Böylece inanmayan kimseye “Kâfir” denir. Allahü teâlânın Kur’ân-ı keriminde, Emrettiği şeylere, “Farz” denilir bu dinde. Ve Kur’ân’da açıkça, her ne ki men edilir, Bu şeylerin hepsine, bu dinde “Haram” denir. İmanı ve farzları haramları öğrenmek, Farzdır her Müslümana, mükellef kadın erkek.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT