BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

SGK’nın E-Bildirge uygulamasına geçmesinden sonra, sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda T.C. kimlik numarasına tanımlandığı için sigortalılara tek sicil numarası verilmiş, kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır.KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER ŞERİF AKÇAN Emekliliğe hazırlık -ll- Birden Çok Sosyal Güvenlik Sicil Numa-rasının Birleştirilmesi (İptal-İpka İşlemi) SGK’nın E-Bildirge uygulamasına geçmesinden sonra, sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda T.C. kimlik numarasına tanımlandığı için sigortalılara tek sicil numarası verilmiş, kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. E-Bildirge sistemine geçmeden önce böyle bir uygulama olmadığı için çok sayıda sigortalı geçmiş yıllarda birden fazla sosyal güvenlik sicil numarasına sahip olmuş, sigortalı işe giriş bildirgelerinde yeterli bilgilerin olmadığı durumlarda sosyal güvenlik sicil numaraları T.C. kimlik numaralarına tanımlanamamıştır. Halen bu durumda bulunan çok sayıda sigortalının bulunduğunu, isim ve soy ismin çok kullanılan olması durumunda olayın içinden çıkılmaz bir hâl aldığını özellikle belirtmeliyiz. Birden çok sicil numarasının varlığı halinde emeklilik öncesinde sicil birleştirme talebinde bulunmak aylık bağlama sürelerini kısalttığı gibi muhtemel hak kayıplarını da önleme işlevi görür. Bunun için sigortalının son çalışmalarının geçtiği, son çalışmasının geçtiği ilden başka bir ilde ikamet ediyorsa ikamet ettiği ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne başvurması gerekir. Talebin yazılı yapılması genel kuraldır. Sosyal Güvenlik Sicil Numarasına Hatalı Tanımlanan İsim, Soy İsim, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri-Tarihi, T.C. Kimlik Numarası Düzeltme Talebi Daha önce de belirttiğimiz üzere, geçmiş yıllarda kayıtlar hep manuel yapılmakta, bazen işçi, işveren, ilgili meslek kuruluşu çalışanları, bazen de bizatihi GSK çalışanlarının hatasından kaynaklanan İsim, Soy İsim, Anne-Baba Adı, Doğum Yeri-Tarihi, T.C. Kimlik Numarası tanımlama hatasına rastlanmaktadır. Bu nitelikteki hataların tespiti halinde sigortalı işe giriş bildirgelerindeki kayıtlar ile sigortalının nüfus kayıtları karşılaştırılmakta, gerek duyulması halinde nüfus müdürlükleri ile yazışma yapmak suretiyle sigortalıların muhtemel hak kayıpları giderilmektedir. Farklı Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Sigortalıdan bütün çalışma hayatı içinde tek bir sigortalılık statüsünde çalışması beklenemez. Sigortalı çalışma hayatı içinde birden fazla statüde ya da birden fazla kanuna tabi çalışma ve dolaysıyla sigortalılık ilişkisi içinde bulunmuş ise yaşlılık aylığı başvurusundan en az 6 ay önce sigortalılık hizmetlerinin birleştirilmesini/toplanmasını talep etmelidir. Özellikle geçmişte kamu hizmeti olduğu için 5434 sayılı Kanunla ilişkilendirilenlerin hizmet birleştirme talebine ilişkin dilekçeyi mutlaka aylık başvurusundan önce yapması sorunsuz ve kısa sürede yaşlılık aylığı bağlanmasının temel şartıdır. 4/b Sigortalılığının Sonlandırılması ve Varsa Prim Borçlarının Ödenmesi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin, “Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması” başlıklı 57. maddesinde düzenlenen, Kanunun 4/b kapsamında geçen hizmetleriyle birlikte Kanunun 4/a ve 4/c kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Kanunun 4/a kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden ay başından itibaren başlar, hükmü gereği hak kaybına uğramamak için emeklilik başvurusu öncesi 4/b kapsamındaki sigortalılığa ilişkin prim borçlarının ödenmesi gerekir. Aynı hassasiyeti isteğe bağlı sigortaya prim ödediği için 4/b sigortalısı sayılanlarda göstermeli, prim borcu varsa emeklilik başvurusu öncesi borcu mutlaka ödemelidir. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT