BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Büyükler küçükleri ezemeyecek

Büyükler küçükleri ezemeyecek

Sanayi Bakanı Ergün, yeni Ticaret Kanunu’nun, küçük işletmelerin ödemelerini geciktiren büyük firmalara faiz ödeme şartı getirdiğini anlatarak, “KOBİ’lerin finans meselesi çözülecek” dediSanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından öncelikle alacaklı durumda olan küçük işletmelerin borçlarının ödeneceğini duyurdu. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, geç ödemelerde alacaklının korunmasına dair hükümler içerdiğini belirten Ergün, “Halen uygulanmakta olan yasaya göre, temerrüde düşmek ihtar gönderildiği tarihten itibaren başlıyordu. Durum böyle olunca küçük işletmeler ihtar göndermeye çekiniyordu. Böyle olunca da ekonomik sıkıntıya giriyorlardı. Bu olumsuz durumu yeni kanunla düzelttik” diye konuştu. Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni düzenleme ile, sözleşmede faiz şartı olmasa bile, mal veya hizmetin kabul edildiği tarihten veya fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde ödenmeyen borçlar için herhangi bir ihtara gerek olmaksızın temerrüt faizi ödenecek. Yeni düzenlemede, sözleşmeye haksız şartlar konulmasının da önüne geçilecek. Böyle şart konulsa da geçersiz olacak. Temerrüt faizi oranının sözleşmede belirtilmediği veya haksız sayılacak kadar az belirlendiği durumlarda uygulanacak faiz, ticari işlere uygulanacak gecikme faizinden an az 8 puan daha yüksek olacak. Taksitler vadesinde ödenmezse her bir taksit için temerrüt faizi ödenecek.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT