BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çeçenlere dualar

Çeçenlere dualar

Biliyorsunuz, geçen hafta, içkiyi iyice kaçırmış bir Rus devlet adamı, sarhoşluktan sallana sallana Ankara havaalanına indi. Kafası gibi zihniyeti de zıvanadan çıkmış olan bu zat, Türk devlet adamları ile görüşmeye geliyordu. Aynı zamanda bir Rus helikopterini pazarlamak niyetiyle geldiği de söyleniyordu.Biliyorsunuz, geçen hafta, içkiyi iyice kaçırmış bir Rus devlet adamı, sarhoşluktan sallana sallana Ankara havaalanına indi. Kafası gibi zihniyeti de zıvanadan çıkmış olan bu zat, Türk devlet adamları ile görüşmeye geliyordu. Aynı zamanda bir Rus helikopterini pazarlamak niyetiyle geldiği de söyleniyordu. Ne dediğini bilmez olduğu anlaşılan bu zatın gazetelere yansıyan cümlelerinden en önemlisi bizce şu idi: - Sizin hükümetinizi de memnun edeceğini düşündüğüm bir mesajla Ankara’ya geliyorum. Biz şu terörist Müslüman Çeçenleri ortadan kaldırmak suretiyle aşırı dinci Müslüman haydutları yenmiş ve çiğnemiş bulunuyoruz. Çeçen kardeşlere aşırı dinci diyerek onları terörist ilân eden bu sarhoş Rus, şüphesiz ki yanılıyordu. Çünkü bizim milletimiz, Çeçen dindaşlarımıza asla terörist gözüyle bakmaz. Onlara sonsuz bir dindarlık muhabbeti içindedir. Ayrıca bizim devlet adamlarımız da kardeş Müslüman kitlelere asla katledilecek düşman gözüyle bakmazlar. Anladığıma göre, komünizmin düşman bakışları ile Türklere ve Müslümanlara öteden beri bakmaya alışkın olan bu zat, içkinin de tesiri ile kafasını bozmuştur. Nitekim bunlar eğer Türklerle Çeçenler arasındaki derin sevgi ve dayanışmaya bir defacık dikkatle bakmış olsa idi bizim yalnız aynı dinden değil hatta aynı soydan olduğumuza inanırdı. Sırf bir misal olmak üzere söylüyorum: Bayramiç cezaevinde hükümlü Halil Küçüktaş kardeşimiz bana şu dualarla dolu uzun bir mektup yazmıştır. İslami bilgisi çok kuvvetli olan bu okuyucumun dualarından bir kısmını sizlerin de tekrarlamanız için naklediyorum: “Ya Rabbi Arafat’taki o rahmet bayramı hürmetine yeryüzünde ezilen insanları koru ya Rabbi!... Nuh Nebiyi o tufandan nasıl selamete çıkardıysan Çeçen kardeşlerimizi de selamete çıkar ya Rabbi. Musa ile Tur dağında konuşulan 90 bin kelam hürmetine Çeçen kardeşlerimize, Endonezya’da, Malezya’da, Keşmir’de, Pakistan’da, Hindistan’da, Mora’da, Filistin’de, Filipinler’de, Bosna’da, Kosova’da ezilen zulme uğrayan müslim ve gayri müslim bütün insanları zâlimlerin fâsıkların şerrinden kurtar ya Rabbi! Hz. İbrahim’i yeşil çimenler üstünde yaşatan güc, kudret sahibi Allah, Çeçen kullarına zafer nasip eyle. Çeşitli iftiralar, entrikalar yüzünden bunalan Hazreti İsa’yı nasıl kurtardın ise bütün din kardeşlerimizi, soydaşlarımızı kurtar ya Rabbi! Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin fil ordusunu Ebabil kuşları ile nasıl mahv-u perişan ettiysen, Din düşmanlarını Moskofu da öyle perişan eyle ya Rabbi!... Hazreti Ebu Bekr-i Sıddık’ın mağarada, yılanın deliğini tıkayarak çıkmasına engel olduğu anda ayağını ısıran yılanın acısı ile ağlayan, Efendimizin yüzüne düşen gözyaşları hürmetine, Hazreti Hüseyin’in, Hazreti Hamza’nın kanı hürmetine, Bedr’in arslanlarına nasıl yardım ettiysen, o görünmeyen ordularınla biz aciz kullarına da yardım eyle! Hz. Hamza’nın şehadeti esnasında sevgili Habibinin kırılan kalbi hürmetine, melek yüzlü masum kızlarımızın gözyaşları hürmetine arzuhalimizi kabul eyle ya Rabbi!... Ya Rabbi biz, Hz. İbrahim’in ateşine ağzı ile su taşıyan kurbağa kadar olamıyoruz. Bizi bu halimizden ötürü yargılama ya Rabbi! Bizi Rahman ve Rahim sıfatınla yargıla. Ya Rabbi. “Çeçen kardeşlerinize bir ekmek parası da mı yollayamadınız” diye sorarsan biz ne diye cevap veririz? Bizi utandırma ya Rabbi!...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT