BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İmar bekleme salonunda

İmar bekleme salonunda

Ankara’dan Mustafa Karaca isimli okuyucumuzun sorusu şöyledir: “Arsamın cephesi dar olduğu için, 18 uygulaması gerektiğinden ruhsat vermediler. Ne yapabilirim?”Ankara’dan Mustafa Karaca isimli okuyucumuzun sorusu şöyledir: “Arsamın cephesi dar olduğu için, 18 uygulaması gerektiğinden ruhsat vermediler. Ne yapabilirim?” Cevap: Ülkemizde yaşanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra, deprem bilincinde bir gelişme olduğu şüphesiz. Bunun tabii sonucu olarak da imar ile alakalı yeni çalışmalar düşünüldü. Bu konuda farklı sesler duyuldu. Konu mecliste de tartışıldı. Depreme uygun dayanıklı yapıların inşası için arazi etüdlerinin ehemmiyeti üzerinde duruldu. Yeniden imar uygulamaları yapılacağı bildirildi. Halen bu konularda somut adımlar atılmış değil. Konu öncelikli işler arasında yerini almış ise de halen beklemede. İmar Kanunu’nun 18. maddesi bu açıdan çok önemli. İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulamasının yapılması yanında, ne zaman ve hangi hızla yapılacağı da önem kazandı. Bu konuda yapılacak mevzuat değişikliği acil beklentiler içinde. GERÇEKLERİN SÖYLEDİKLERİ Ülkemizde yoğun bir nüfus artışının olduğu bir gerçek. Bu nüfus artışının bazı kentlerimizde iç göç dolayısıyla yoğunlaştığı ise başka bir gerçek. Arazilerimizin sabit olduğu ise herkesçe bilinen bir gerçek. Arazilerimizin çoğunluğunun halen devlet ve kamu kuruluşlarının elinde olduğu ise, göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Çare olarak, bu arazilerin ülke gerçekleri karşısında özelleştirilmesi ve imar planlarının buna uygun olarak yapılması gerekir. Burada 18 uygulamasının köklü olarak yapılması ve kadastro çalışmalarının neticelendirilmesi acil bir çare. Gecekondu meselesinin üstüne gidilmesi ve gecekondu arazilerinin imara uygun olarak sahiplerine satılması ve böylece çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi yanında devlete gelir elde edilmesi göz ardı edilemeyecek bir çare. DÂVÂLAR ZAMANLA Kıymetli okuyucularımız, meselenin çok boyutlu düşünülmesinde fayda görmekteyiz. Bunun için bir parsele İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanması çok önemli ise de, genel bir çözüm bulunması öncelikli bir sorun. Bu sorun çözüldüğünde, sizin de yerinizin bu çözüm içinde yerini alacağını umuyoruz. Aksi düşünülecek olunursa, belediyenin aldığı kararlar aleyhine iptal davası açılması, İdari Yargıya gidilmesi, Danıştay’a temyize gidilmesi, bunun için masraflar yapılması ve en önemlisi de bu arada senelerin geçmesi gerekirdi. BEDELLİ ASKERLİKTEN BEDELLİ AFFA Bundan dolayıdır ki biz, hazine ve kamu kurum ile kuruluşlarının ve belediye arazilerinin üçüncü kişiler tarafından işgali gerçeği karşısında, bedelli imar affı getirilmesini teklif ediyoruz. Tahmin ediyorum böylece, hazinenin ihtiyaç duyduğu para ihtiyacı borçsuz olarak bulunacaktır. Bu durum faizlerin inmesine, enflasyonun düşmesine, yatırımların hızlanmasına, istihdamın artmasına, üretimin artmasına ve ihracatın artmasına ve dolayısıyla devletimizin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. Bu tedbir içinde gecekondu yapılaşmasının önüne geçilmesi ve görünüm olarak, kentleşme olarak yeşile doyan, bahçeli ve depreme dayanıklı inşaatlardan müteşekkil, insanımıza yakışır bir çözüm bulunacağına dair umudumuzu ve inancımızı muhafaza etmekteyiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT