BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden sigortalının kendisinin yanı sıra sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER ŞERİF?AKÇAN Kız çocukları, sigortalı anne-babası üzerinden sağlık yardımı alabilecek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden sigortalının kendisinin yanı sıra sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; -Eşi, -18 yaşından büyük, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları, -Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, hak sahibi olarak faydalanabilir. Daha önce sosyal güvenlik kanunları hükümlerine göre yaşları ne olursa olsun sigortalının evli olmayan ve sigortalı olarak çalışmayan kız çocukları sağlık yardımlarından faydalanabilmez iken 5510 sayılı Reform Kanunu ile bu uygulamaya son verilmiş ve erkek çocuklarda olduğu gibi kız çocukları da 18 yaşından sonra ancak lise ve dengi öğrenime devam ediyor ise 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görüyor ise 25 yaşına kadar sağlık yardımlarından faydalanabilmektedir. KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYI ÖZENDİREN DÜZENLEME KALKIYOR 5510 sayılı Kanunun geneli itibariyle yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce anne ya da babası üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları için geçiş ön görülerek durumlarında değişiklik olmadığı sürece sağlık yardımlarından faydalanabileceklerine imkân verilmiştir. Örneğin; 1 Ekim 2008 tarihinden önce babası üzerinden sağlık yardımı alan ve yüksek öğrenime devam etmeyen 21 yaşındaki kız çocuğu evlenmediği veya çalışmaya başlamadığı sürece sağlık yardımı almaya devam edecektir. Ancak söz konusu kız çocuğu evlenip bir süre sonra boşanırsa veya sigortalı çalışmaya başlar ve bir süre sonra işten ayrılırsa bu sefer babası üzerinden sağlık yardımı alamayacaktır. Bu uygulamanın kadınları kayıt dışı çalışmaya özendirdiği, çalışma hayatı dışına ittiği dikkate alındığında bu düzenlemenin isabetli olmadığı nihayet anlaşıldı. GELİR TESTİ KALKIYOR, KIZ ÇOCUKLARINA SAĞLIK YARDIMI VERİLECEK Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilen ‘Torba Kanun’da kız çocuklarının sağlık yardımlarına ilişkin değişikliğe yer verilmiştir. Torba Kanundaki düzenlemeye göre, 5510 sayılı Kanunun Geçici 12. madde 8. fıkrasına “Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır” cümlesi eklenerek sigortalının evlenmemiş ya da dul kalmış kız çocukları, sigortalı olarak çalışmadığı sürece sağlık yardımı almaya hak kazanabilecek. 5510 sayılı Reform Kanunu’nun en çok eleştirilen ve haksız bir uygulama olarak değerlendirilen bu uygulamasında değişikliğe gidilmesi çok isabetli olmuştur. Artık kız çocukları, emekli ya da sigortalı anne-babalarının üzerinden gelir testine girmeksizin sağlık yardımı almaya hak kazanacak. Belirtelim ki; bu kişiler daha önce GSS primi ödemişlerse bu primleri geri alamayacak. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT