BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Afet yönetimi sil baştan

Afet yönetimi sil baştan

Hükümet afet yönetimini baştan sona değiştiren yeni bir taslak hazırladı. Buna göre, afet tehlike ve risk haritaları hazırlanacak, riskli binalar yıkılacak, dere yatakları öncelikli ıslah edilecek. Halkın bilinçlendirilmesi için ‘Afet TV’ yayın yapacak> ANKARA - Yücel KAYAOĞLU Hükümet, afet ve acil durum yönetiminin tek elde toplanması, halkın bu konuda bilinçlendirilmesi ve afet yardımlarının da belli bir düzene göre yapılmasını öngören yeni bir tasarı hazırladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kanunu tasarısı hazırlandı. Buna göre Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda Genelkurmay Başkanı da bulunacak. Tasarı ile deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık gibi doğal afetler ile tehlikeli maddeler, sanayi tesisleri gibi farklı türdeki insan kaynaklı ve teknolojik afetlerin oluşum sıklığı ve hızı, etki süresi ve dönemler, etki alanları, muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koyan ‘Afet tehlike haritası’ hazırlanması öngörülüyor. Afet tehlikesi ve riski altında bulunan bölgelerde resmî ve özel bütün yapılar hakkında sahiplerine tebligat yapılarak en fazla altı aylık süre içinde binaya ilişkin varsa tehlikeli durumun giderilmesi istenecek. Verilen süre içinde sahipleri tarafından ıslah edilmeyen bina veya bina kısımları yıktırılacak. Su baskınına uğramış veya uğrayabilecek bölgelerde dere ıslah çalışmaları öncelikli olarak yaptırılacak. Islah edilemeyen ve yerleşime uygun bulunmayan alanların imar planlarında gerekli revize çalışmaları yapılacak. AFET TV KURULACAK Toplumda, afet, acil durum ve sivil savunma konularında kültür ve bilincin oluşturulması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı araştırma, inceleme, bilgilendirme ve eğitim amacı ile radyo ve televizyon kurabilecek, yazılı ve görsel yayın yapabilecek. Tasarının sivil savunma hizmetlerine ilişkin hükümlerine göre ise düşman hava saldırıları ile kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, Genelkurmay Başkanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ülke düzeyinde erken uyarı, haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemi kurulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT