BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk’ün uyarıları -1-

Atatürk’ün uyarıları -1-

Atatürk, birçok kez demeçlerinde veya nasihatlerinde uyarılarda bulunmuştur. Bunlardan bazıları bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok meseleye çare olabilir. Biz bu uyarılardan bazılarını bu yazımızda belirtmek istedik...Atatürk, birçok kez demeçlerinde veya nasihatlerinde uyarılarda bulunmuştur. Bunlardan bazıları bugün ülkemizin karşı karşıya bulunduğu birçok meseleye çare olabilir. Biz bu uyarılardan bazılarını bu yazımızda belirtmek istedik... *** “Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı, hep bir soyun evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır.” “Türk Dili Türk Milleti için kutsal bir hazinedir.” “Bir millet sanattan ve sanatçıdan yoksunsa, tam bir hayata malik olamaz.” “Bir devlet yabancılar üzerinde yargılama hakkını uygulamaktan yoksunsa, böyle bir devlete şüphesiz bağımsız denemez.” “Bir milletin ruhu ele geçirilmedikçe, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete egemen olmak imkânsızdır.” “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız, o gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır. Gelecek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır.” “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz buna müsaade etmiyoruz.” “Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün kısımlarında bağımsızlık felç olmuştur.” Mustafa Kemal, Samsun’a Çıkışı hakkında şunları söylemiştir: “Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk Milletine güvenerek işe başladım.” “Gençler! Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan yorulmadan yürüyecektir. “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizsiniz.” “Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdendir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT