BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kıyak, eşitliğe aykırı

Kıyak, eşitliğe aykırı

Kamuoyunda ‘Kıyak emeklilik’ olarak bilinen milletvekillerinin emekliliklerine ilişkin 4234 sayılı yasanın iptal gerekçesi Anayasa Mahkemesi tarafından açıklandı. Yüksek mahkeme yasayı, ‘eşitlik ilkesi’ne aykırı bulurken, şimdi gözler son yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e çevrildiAnayasa Mahkemesi, kıyak emekliliği iptal gerekçesini açıkladı. Yasa, ‘eşitlik ilkesi’ne aykırı bulunurken, şimdi gözler Demirel’e çevrildi. Yüksek Mahkeme’nin son iptal kararıyla bu yöndeki yasalarla ilgili iptal sayısı 10’a ulaştı. Anayasa Mahkemesi’nin milletvekillerinin emekliliklerine ilişkin 4234 sayılı yasanın bazı hükümlerini iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Gerekçeli kararda, iptal edilen hükümlerin, Anayasa’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğunu öngören 2. eşitlik ilkesini öngören 10. ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını öngören 153. maddelerine aykırı olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme ayrıca iptal kararının 3 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Başvuru kararında, yasama organı üyelerinin iştirakçisi oldukları bir sosyal güvenlik kuruluşundan diğer iştirakçilerle eşit koşullarda yararlandırılmaları gerekirken, diğer iştirakçilerin hiçbiri için söz konusu olmayan kimi ayrıcalıklarla donatılmalarının savunulması mümkün olmayan eşitsizlik ve adaletsizliğe yol açtığı, bu durumun da Anayasa`nın 2. maddesindeki hukuk devleti ve 10. maddesindeki eşitlik ilkesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını öngören 153. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinin maaş, ödenek ve emekliliklerini düzenleyen ve 12 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe giren yeni yasayı onaylarken, önceki yasanın iptaline ilişkin gerekçeli karar doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurup başvurmama konusunu değerlendireceğini bildirmişti. Ankara 1. İdare Mahkemesi, itiraz yoluyla getirdiği, 3 Nisan 1997 tarihinde çıkarılan “4234 sayılı TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin iptalini isteyerek, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT