BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > CMUK tamam

CMUK tamam

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nu günün şartlarına uygun hale getiren tasarı tamamlanarak Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e teslim edildi. Türk, uluslararası sözleşmelerde yer alan susma hakkı, iddia ve savunma hakkı gibi temel ilkelerin iç hukuka yansıtılması gerektiğini söyledi.Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, uluslararası sözleşmelerde yer alan adil yargılanma hakkı, suçsuzluk karinesi, susma hakkı, iddia ve savunma haklarının kullanımındaki eşitlik ve savunma hakları gibi temel ilkelerin iç hukuka yansıtılıp yerleşmesinin zorunlu hale geldiğini söyledi. Günün gereklerine uygun yeni bir Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) hazırlamak üzere oluşturulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, CMUK ön tasarısını Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’e sundu. Türk, Hakimevi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yürürlükteki CMUK’un 1929 yılında kabul edildiğini anımsatarak, o tarihten yana yapılan değişikliklerin, günün koşullarına göre yetersiz kaldığını belirtti. ADLİ KONTROL Adalet Bakanı Türk’ün verdiği bilgiye göre, tasarının öngördüğü en önemli değişikliklerden biri, adli kontrol mekanizmasının kurulması. Bu müesseseyle Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verebilecek. Ön tasarının getirdiği yeniliklerden biri de, kamu davasının ertelenmesi müessesi. Buna göre, suç sayılan fiil için kanunda öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı 3 aydan fazla ve 2 yıla kadar ise Cumhuriyet savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra hakkında açılacak kamu davası ertelenebilecek. Ön tasarı, iddianamenin iadesi ve reddi kurumlarını da içeriyor. Davaya bakacak olan mahkeme, kamu davasının açılması için delillerin yeterli şüpheyi ortaya koymasına rağmen, iddianamede fazla önemli bulunmayan noksanlık saptarsa, iddianameyi, tamamlaması için Cumhuriyet savcılığına iade edebilecek. TELEFONLARIN DİNLENMESİ Adalet Bakanı Türk, Türk usul hukukunda bu konudaki boşluğun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun olarak doldurulduğunu bildirdi. Ön tasarı, hakimin, Cumhuriyet savcısının istemde bulunması, işlenen cürmün cezasının iki yıl veya daha fazla şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezayı gerektirmesi, başka bir suretle delil, iz, eser ve emare elde edilememesi halinde hakimin telefon dinlenmesine karar verebileceğini öngörüyor. 24 SAAT İÇİNDE HAKİM ÖNÜNE ÇIKACAK Yakalanan kişi, en geç 24 saat içinde yetkili hakim önüne çıkarılarak sorguya çekilecek. Toplu işlenen suçlarda bu süre 48 saate çıkarılabilecek. Soruşturma bu sürede tamamlanmazsa, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hakiminin kararıyla süre iki gün daha uzatılabilecek. İTİRAZ EDİYORUM SAYIN YARGIÇ Ön tasarı, Amerikan filmlerinde sık rastlanan, “çapraz sorgu” adı verilen müesseseyi de öngörüyor. Bununla, Cumhuriyet savcısına, katılana, sanık ve avukatlara, tanıklara ve bilirkişilere doğrudan soru yöneltme düzenlenmiş oldu. Adalet Bakanı Türk’ün yaptığı açıklamaya göre, tanıklar gelişmiş iletişim araçlarından yararlanılarak mahkemeye davet edilebilecek. Ayrıca, hakim duruşma sırasında dinlenmesine karar verdiği tanığın hazır bulundurulması talimatı da verebilecek. Ön tasarı, avukatların yanında stajyer ve yardımcılarına, hekimler ve ebelerin yanında eczacılar ve bunların yardımlarına, mali işlerle görevli müşavirlere ve can güvenliği endişesi içindeki kişilerin kimlikleri hakkında kolluk mensuplarına tanıklıktan çekinme hakkı tanıdı. Avukat bürolarına aramalar bizzat hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilecek. Kolluk kuvvetleri rıza olsa bile elde edilen belgeleri inceleyemeyecek. Tutukluluk süreleri de uluslararası standartlara kavuşturuldu. Sanık, cezasının yukarı süresi 5 yıl ise en fazla 6 ay, 5 yıldan fazla ise en çok bir yıl tutuklu kalabilecek. Bu süre içinde hüküm verilmemesi halinde, sanık serbest kalacak. Salıverilen şüpheli veya sanık da adres değişikliklerini bildirmekle yükümlü kılındı. Haksız yakalama, gözaltına alma, tutuklama, konut ve işyeri araması, para veya eşyaya el konulması durumları ile makul sürede davanın sonuçlanmaması hallerinde ilgiliye maddi ve manevi tazminat ödenmesi de ön tasarıda yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT