BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Tekbir getir ve taş at!”

“Tekbir getir ve taş at!”

Peygamber efendimiz, Muhassir vadisinde hayvanını hızlıca sürüp Büyük Cemre’ye, Akabe Cemresine çıkan orta yolu tuttu. Ağacın yanındaki Cemre’ye vardı.Peygamber efendimiz, Muhassir vadisinde hayvanını hızlıca sürüp Büyük Cemre’ye, Akabe Cemresine çıkan orta yolu tuttu. Ağacın yanındaki Cemre’ye vardı. Cemre’nin, ateş közü, koru, küçük çakıl taşları ve daha başka mânâları varsa da, burada, hac amellerinden Cemre ve Cemrelerin atıldığı yer mânâsına olup İlk Cemre, Orta Cemre ve Akabe Cemresi diye anılan üç Cemre’de taşlamayı yani küçük çakıl taşlarını belli zamanda bu belli yerlerde ve belli sayıda atmayı ifâde eder. Cemrelerin üçü de, Mina’dadır. Akabe Cemresi, Büyük Cemre, Kurban kesme günü taşlanır. Burası, Mina’nın sonundadır. İlk ve Orta Cemreler ise, Hayf Mescidinin yukarısındadır. Cemre taşları, Allah’ı zikri tesbit etmek, belirlemek yedi Tekbirin sayısını unutmamak için teşri’ kılınmıştır. Namazın sonunda okunan Tesbihlerin sayısını unutmamak için parmakların boğumlarına başvurulması da, böyledir. İbrahim aleyhisselâm, Kâbe’nin duvarlarını yükseltip “Ey Rabbimiz! İbâdet edeceğimiz yerleri, hac amellerini bize göster, öğret!” diye duâ ettiği zaman Cebrail aleyhisselâm geldi. “Kâbe’yi, tavaf et!” dedi. Hz. İbrahim ile Hz. İsmâil, Kâbe’yi, yedi kere tavaf ve Hacerülesed’i İstilâm ettiler. Makam-ı İbrâhim arkasında iki rekât namaz kıldılar. Cebrâil aleyhisselâm, Safâ ve Merve’den başlayarak bütün hac ibadetlerini ve yerlerini gösterdi. Safâ ile Merve için “İşte bu, Şeâir’dendir.” dedi. O sırada Şeytan, Safâ yanında koşmağa başladı. Hz. İbrahim de yarışmağa başladı. Sonra, Cebrail aleyhisselâm, İbrahim aleyhisselâmı alıp Mina’ya götürdü. “Burası, Mina’dır. Halkın, hayvanlarını çöktürdüğü yerdir.” dedi. Akabe Cemresine uğradıkları zaman, Şeytan, Akabe Cemresinin yanında Hz. İbrahim’e göründü. Cebrail aleyhisselâm “Tekbir getir! Ve taş at ona” dedi. Hz. İbrahim, küçük çakıllardan, ona yedi taş attı. Şeytan, kayboldu. Bundan sonra, Şeytan, Orta, İkinci Cemre’nin yanında tekrar göründü. Cebrail aleyhisselâm, İbrahim aleyhisselâm’a “Tekbir getir! Taş at ona!” dedi. Hz. İbrahim, Şeytan’a, küçük çakıllardan yedi taş attı. Şeytan, kayboldu. Şeytan, üçüncü, son ve aşağı Cemrenin yanında tekrar göründü. Cebrail, Hz. İbrahim’e “Tekbir getir! Taş at ona!” dedi. Hz. İbrahim, ona, fiske taşları gibi yedi taş daha attı. Şeytan, yine kayboldu. Yarın: “Rabbinizin dâvetine icâbet ediniz!”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT