BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazreti Ali “radıyallahü anh”

Hazreti Ali “radıyallahü anh”

Resulün emri ile, hemence Müslümanlar, Mekke’den hicret edip, Medine’ye vardılar. Mekke’de kaldı yalnız, O Resulü mücteba, Hazreti Ebu Bekir ve Aliyyül Mürteza.“Yat benim yatağımda” Resulün emri ile, hemence Müslümanlar, Mekke’den hicret edip, Medine’ye vardılar. Mekke’de kaldı yalnız, O Resulü mücteba, Hazreti Ebu Bekir ve Aliyyül Mürteza. Sonra fakir ve hasta, ihtiyar biçâreler, Ve bir de müşriklerin hapsettiği kimseler. Müşrikler bu durumda, telaşlandılar gayet, Dediler; (Muhammed de, hicret edip nihayet. Medine’de bir İslâm devleti kurar ise, Kuvvetlenip saldırır sonra üzerimize.) Buna bir tedbir için, bir araya geldiler, Bu hususu görüşüp, istişare ettiler. İhtiyar kılığına, girerek şeytan dahi, Bu fesat güruhuna, katıldı bizatihi. Yalnız konuşmalara, en sonda olup dahil, Dedi: (Bu tekliflerin, hiçbiri çare değil. Çünkü bu güler yüz ve tatlı dil var ki onda, Aldığımız her tedbir, bozulur en sonunda.) Ebu Cehil dedi ki: (Öyle ise biz hemen, Birer kişi seçelim, gelen her kabileden. Bu gece hanesinin etrafını sarsınlar, Kılıç vurup, kanını yerlere akıtsınlar.) Şeytan bunu beğenip, mesrur oldu gayetle, Hemen teşvik eyledi, bu fikri hararetle. Cibril bunu Resule haber verdi ânında, Dedi ki; (Yatmayasın, bu gece yatağında.) Resulullah hazreti Ali’ye geldi hemen, Buyurdu ki: (Yâ Ali, hicret edeceğim ben. Sen yat benim yerime, bu gece yatağımda, Hatta ört üzerine, şu benim hırkamı da. Hatırını kavi tut, endişe etme zinhar, Zira sana onlardan, asla gelmez bir zarar.) Yattı hazreti Ali, Resulün yatağına, Hiç korku ve endişe getirmedi aklına. Hazreti Cebrail’le, Mikâil’e o zaman, Şöyle bir emir geldi, Hak teâlâ katından: (Bu gece, Arslanımın yanında bulununuz, Onu, düşmanlarının şerrinden koruyunuz.) Geldi Cibril-i emin, durdu tam baş ucunda, Bekledi Mikail de, gelip ayak ucunda. Resulün çıkmasını, beklerken gece küffar, Biri gelip sordu ki, (Burda ne işiniz var?) Dediler, (Muhammed’i bekliyoruz şimdi biz, Çıkar çıkmaz saldırıp, hemen öldüreceğiz) Dedi: (O çıkıp gitti, birşeyler okuyarak, Hatta saçtı o size, bir avuç kum ve toprak.) Kafirler bunu duyup, hücum etti ânında, Gördüler Ali yatar, Resulün yatağında.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT