BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kirli servetler

Kirli servetler

Kanun dışı yollardan elde edilen kara servetler, nehirler gibi akıyor. Sadece uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın tutarı yılda 400 milyar doları buluyor. Dünyanın dört bir tarafındaki suç örgütleri bu muazzam serveti, çeşitli yollar kullanarak aklamakta ve alınteri olmayan bu büyük servet kısa bir süre içinde normal bir kazanç gibi dünya ekonomisindeki yerini almakta.ABD Başkanı Bill Clinton, konuşuyor: - Uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak bir eylem planı yapmalıyız. Birleşmiş Milletler Genel Kurul salonunu dolduran 150 üye ülke liderinin gözleri kürsüde. ABD Başkanı Clinton, dikkatle dinleyicileri süzüyor. Bir ara yükseliyor ses tonu. Başkan, dünyayı bir işbirliğine çağırıyor: - Uyuşturucu ticareti bütün dünyayı sarıyor. Bu hepimizin ortak problemi. Ortak bir çözüm yolu bulmak Da bizlere düşüyor. Dünya liderleri dikkatle dinliyor ya da öyle görünüyor. Salonda çıt yok. Clinton, kısa başlıklarla konuşuyor. - Halk arasında “kara para” olarak da adlandırılan kanun dışı servetlerin büyük çoğunluğu uyuşturucu ticareti ile kazanılmakta. - Her yıl milyarlarca dolarlık bir kirli para yığını arkasında binlerce ceset bırakarak bütün dünyayı dolaşıyor. Kanun dışı yollardan kazanılan bu paralar, dünyanın çeşitli bölgelerinde el değiştirilerek “aklanmakta”. New York’taki BM Genel Merkezi’nden, 1900 küsurlu yıllarını yaşayan Anadolu’ya dönüyoruz. Derler ki, Avrupalı bir bilim adamı ülkemize gelmiş. Bir nehir kenarında incelemelerde bulunmaktadır. Nehir, yemyeşil bir ovada kendi mecrası içinde akıp gitmekte. Bir süre manzarayı seyreder. Sonra rehberine sorar: - Bu nehir böyle akar, siz de buna bakar. Öyle mi? Bunun gibi, dünyada yıllar boyu akıp giden “kirli para nehirleri”, bugün denize dönmüş, okyanuslar olup taşmak üzere. Bu gerçeği herkes biliyor ama nedense fazla üstüne gidilmiyor. New York’ta, Birleşmiş Milletler’de “uyuşturucuyla mücadele ve kara para aklama” konularında uzman olan Bill Hass da aynı kanıda. Konu herkese ayan. Uzun sözün kısası ortada bırakılamayacak kadar da ciddi bir konu. Her insan kendi imkanları dahilinde bir şeyler yapmak zorunda. 400 MİLYAR DOLAR Bill Hass, gazetemizin bu konu ile ilgilenmesinden memnun. Hemen başlıyor konuşmaya: - Kanun dışı yollardan elde edilen servetler, dünya ticaretinden kazanılan toplam kârın yüzde 5’ine eşit bulunuyor. Bir başka deyişle, yeraltı dünyasının yıllık kazançları 400 milyar doları aşmış durumda. Dünyanın dört bir tarafındaki suç örgütleri bu muazzam serveti çeşitli yollar kullanarak aklamakta ve dolayısıyla alınteri olmayan bu büyük servet kısa bir süre içinde, sanki kanuni bir kazançmış gibi dünya ekonomisindeki yerini almakta. Uyuşturucu satışından elde edilen yıllık para kazancı, 400 milyar doları aşıyor. Bütün dünya ilaç sanayiinin yıllık satışı ise yılda 200 milyar dolar bile tutmuyor. Kara paranın en büyük kaynağı olan uyuşturucu ticareti öyle tehlikeli boyutlara ulaşmış ki, artık onlarla mücadele yapmak kolay bir iş olmaktan çıkmış. Bu tehlikenin sinyalleri bütün dünya başkentlerinden duyulmaya başladığı için dünya çapında ortak bir eylem planı yapılması gündeme gelmiş. Clinton, “İnsanlığın geleceğine kasteden uyuşturucu ticaretini ve bu ticaretten kazanılan kirli paraların aklanmasına engel olmalıyız, buna mecburuz” derken, iş işten geçmeden, yani kara para, dünyaya hakim olmadan ortak bir eylem planı içine girilmesi gerektiğine işaret ediyordu. DESTEKÇİLERİ VAR Oysa, dünyada bu işten para kazanan ülke yöneticileri de var. Onlar, böyle bir işbirliğine pek girme niyetinde değiller. Konuşmasının burasında Bill Hass biraz buruklaşıyor. Belki söylemek istemiyor. Üstü kapalı konuşuyor. İşte özet olarak verilmek istenen mesaj: Bu konuda işbirliği yapmak istemeyen ülkeler var. Kara para sahiplerinin kirli servetlerini aklamada onlara yardımcı olanlar var. Ülkelerin en üst düzeyde yöneticileri arasında kara para ticareti ile meşgul olanlar var. Uyuşturucu çetelerini koruyan ülke yöneticileri de var. Bu bir gerçek. Ama kimsenin, “Tühhh, yazıklar olsun!” diyecek hali yok. Aynalar yalan söylemez. Sadece bir bakış yetişir. Birkaç cümlelik bir ifadeyle kara paradan payını alan insanlar var. Bunun yanında ülke ekonomilerinin şiddetle ihtiyaç duyduğu döviz rezervleri için kara para babalarına her türlü destek sağlayan politikacılar da var. Bütün bu hengame içinde bütün dünya ülkelerinin uyuşturucu ve diğer kanunsuz ticaret ile bu ticaretten kazanılan kara paranın aklanması işlemine karşı ortak bir eylem planında biraraya gelmesi, oldukça zor varılacak bir hedef olarak görünmekte. Yaklaşmakta olan büyük tehlikenin farkında olan ve samimi olarak bu işin üzerine gitmek isteyen ülkelerin de ancak yüzde 30’u bu konuda sıkı kanuni düzenlemeler getirebilmiş. DEVAM EDECEK
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT