BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk’ün uyarıları -3-

Atatürk’ün uyarıları -3-

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1922’de İzmir’de: “Bir toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüce eşitlik ve adaletin yerleştirilmesini ve korunmasını sağlamak, ancak tam ve kesin anlamıyla ulusal egemenliğin kurulmuş olmasıyla sürekli olur.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1922’de İzmir’de: “Bir toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüce eşitlik ve adaletin yerleştirilmesini ve korunmasını sağlamak, ancak tam ve kesin anlamıyla ulusal egemenliğin kurulmuş olmasıyla sürekli olur. Bundan dolayı özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde özgürlük sonsuzdur. Ancak onun sınırı, onu sonsuz yapan ilkenin korunmasıyla ayakta durur ve sınırlıdır.” “Biz Türk milliyetçisiyiz; bilmeliyiz ki, millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” “Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğrenim Birliği) Kabulünün TBMM’de takdiminde: “Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel, Türkiye’nin istiklaline kendi benliğine düşman olan bütün anasırlarla (unsurlarla) mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Beynelmilel vaziyeti cihana göre, böyle bir cidalin (savaşın) gerektirdiği ruhi unsurlarla mücehhez olmayan fertler ve bu mahiyette fertlerden mürekkep cemiyetlere hayat ve istiklal yoktur.” Mart 1922 Söylev ve demeçleri. “Düşman vatanın bağrına dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini.” “Gerçekte bütün amacımız; bu millî sınırlar içindeki milletimizin huzurunu, refahını ve bu millî sınırlar ile belirlenmiş vatanımızın bütünlüğünü korumaktan ibarettir.” “Türkiye halkı, yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, hayatî bir gereklilik saymış bir ulusun kahraman evlatlarıdır. Bu ulus bağımlı yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır.” “Muhterem milletime şunu öneririm ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki ve vicdanındaki öz cevheri, çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an bile vazgeçmezsin.” “Bütün vatanın ve koskoca bir milletin, hayat ve mematı söz konusu olurken, yurtseverim diyenlerin kendi geleceklerini düşünmesine yer yoktur.” “İçinizde memleketi ve milleti en çok seven, aklına, zekâsına, vicdanına en çok güvendiğiniz insanları seçiniz. Ancak bu sayede meclis sizin arzularınızı yerine getirmeye, layık olduğunuz refahı temin kudretine sahip olacaktır...”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92124
  % 1.15
 • 5.2909
  % -1.01
 • 6.044
  % -0.52
 • 6.6919
  % -0.87
 • 213.346
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT