BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sınırlar kalksın

Sınırlar kalksın

Birinci Dünya Harbi’nin Balkanlardan sıçrayan bir kıvılcım yüzünden doğduğu unutulamaz. Bosna Savaşının dünyaya neler çektirdiği ise hafızalarda çok taze. Bu bakımdan Balkan Barışı çok önemli.Birinci Dünya Harbi’nin Balkanlardan sıçrayan bir kıvılcım yüzünden doğduğu unutulamaz. Bosna Savaşının dünyaya neler çektirdiği ise hafızalarda çok taze. Bu bakımdan Balkan Barışı çok önemli. Balkanlar heybenin diğer gözüdür. Bir gözü de Kafkaslar. Türkiye, denge noktasında. Balkan, Türkçe bir kelime. “Sıradağlar” demek. Balkanlar, sadece heybenin veya terazinin diğer gözü değil. “Osmanlı Avrupası”nın da esaslı parçası. Bugün dahi bütün Balkan devletlerinde Türk unsur yaşamakta. En fazla da Bulgaristan’da. Bulgaristan nüfusunun üçte biri Türk. Biz Balkanlarda sadece nüfus unsuru ile yokuz. Buralarda 500 yıl müşterek hayat sürmüşüz. Bu beş asır, her alanda iç içelikler meydana getirmiş. Dedelerimiz, diğer vilayet ve eyaletleri olduğu Balkan milletlerini de Osmanlı ortak paydasında buluşturmuş. Bugün Sırp’ın, Bulgar’ın, Boşnak’ın, Makedon’un, Yunan’ın tarihi İstanbul Sultanahmet’te. Saydığımız ve sayamadığımız Balkan devletlerine mensup ilim adamları bu güzide semtimizde yer alan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gelmeden milletlerinin geçmişini kaleme almaları imkânsızdır. Noksan kalır, şüpheli olur. Demek ki Türklerle Balkan milletleri sadece dün değil, bugün de birlikteler. Her şeyden evvel el’an komşular. Bu komşulukları dünya durdukça da devam edecek.. Komşunun, komşunun külüne muhtaç olduğu atasözümüzü bizim kadar onlar da bilirler. Buna rağmen, Türk’ün üstün adaleti altında milliyet ve kültürlerini koruyarak asırlarca barış içinde yaşadıkları halde zor zamanlarımızda çok nâhoş işler yapıldı. Şimdi bunları kurcalamanın vakti değil. En sonuncusu Jivkov adlı Bulgar ırkçısının öz vatandaşlarına yaptığı zulümdür. O’nun akıl almaz uygulamaları yüzünden Türkiye ve Bulgaristan 15 yıl önce az kalsın sıcak çatışmaya giriyorlardı. Savaşın, çatışmanın unutulmak istendiği yeni bir dönem arzusu taraflarca bir 10 yıldır giderek artan biçimde seslendiriliyor. Güney Avrupa Paktı bu isteğin ürünüdür. Aslına bakarsanız mes’ele 10 yılla da sınırlı değil. Geçen yüzyılın ikinci yarısında Balkan Paktı yapılmış, fakat o da Bağdat Paktı gibi ömürlü yahut müessir olamamıştı. Tıpkı Cento gibi. Bu itibarla Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Mihailova, Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’nun pazar günü bir araya gelerek, aynı gün peşpeşe Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan gezisi yapmaları fevkalade ehemmiyetlidir. İşin ilginci tarihî gezinin müteşebbisi Bulgaristan’lı hanım Bakandır. Dediklerimizin doğruluğunu bizzat bu Bakan’ın soy isminin yarısının Türkçe olması dahi isbata yetiyor, Mihail”ova”. Zaten halklar, barıştan yana. Bavul ticareti, turizm, sınır ticareti, tüccarlararası alışverişler devam etmekte. İstanbul’un Küçükçekmece semtindeki Tepeüstünden her sabah Batı Trakya’ya dolmuşlar kalkmakta. Her üç ülkenin çarşılarında Türk malları hemen dikkati çekmekte. Bütün devletlerin akıllarından çıkartmamaları gereken, küçük devletlerin büyük devletler tarafından kullanılmalarıdır. İngilizler Yunanlıları, Ruslar Bulgarları, Kızıl Çin Arnavutluk’u vs istismar etmiştir. Türkiye’ye karşı düşmanlık yapan, hiçbir doğulu, güneyli, Balkanlı ülke yaptığından kazançlı çıkmamıştır. Bilinmesi gereken çevresindeki her milletin Türklerin dostluğu ile zengin olacakları gerçeğidir. Sadece onlar değil tabiî Türkiye de kazanacak. Onun için... Önce karşılıklı olarak hâlâ vize varsa bunlar kaldırılmalı, sınırlar, sadece Bayrak direkleri ile sembolize edilmelidir. Bunu Balkanlardan başlayarak kademe kademe çevremize yaymalıyız. Bir yandan AB’ye girerken öbür yandan da kendi kültürel birliğimizi oluşturmamız önümüzdeki zamanların emridir.. Türk imparatorluğu tarih sahnesinden çekildi. Ancak, onun milletleri, kültürü, geleneği o topraklar üzerinde devam ediyor. Dar düşünmemek lazım. Zaten şu günkü elektronik şartlarda sınır mı kaldı? Türkiye, Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu’da barışın teminatı olmalı. Şu var ki iç barışını kuramamış bir memleket, fazla ciddiye alınmaz. Bu sebeple sür’atle şu çirkin görüntüden kurtulmalıyız.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT