BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Futbol yasası tasa oldu

Futbol yasası tasa oldu

Futbol kamuoyunun şu günlerde yakından ilgilendiği “3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kurtuluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un bakan Fikret Ünlü tarafından teklif edilen değişiklik tasarısı T.B.M.M.’nin ilgili komisyonundan bir alt komisyona gönderildi.Futbol kamuoyunun şu günlerde yakından ilgilendiği “3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kurtuluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un bakan Fikret Ünlü tarafından teklif edilen değişiklik tasarısı T.B.M.M.’nin ilgili komisyonundan bir alt komisyona gönderildi. Yani Bakanın teklifi ilk raundu kaybetti. Bakan Ünlü’nün, futbol maçlarının TV’den naklen yayın hakkını alan kuruluşun yüksek bir bedel karşılığı Türkiye Ligi’nin başına sahibi olduğu bir ticari unvanın eklenmesi yolunda Futbol Federasyonu ile anlaşmasına karşı çıkmasıyla patlak veren büyük kavgası yeni bir görünüm kazandı. Bakan, Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy’la olan çekişmesini kendi lehine halletmek,özetle galip (!) gelmek amacıyla yasanın bazı maddelerini değiştirmek üzere bir teklif hazırladı ya da hazırlattı. Sonra da iki bakanın isteksiz davranması, imzalamak için bir süre oyalanmalarının ardından teklif Bakanlar Kurulu’na sevkedildi. Kanun tekliflerinin doğal olarak konularına göre ön tetkike tabi tutulduğu komisyonda, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 8’e karşı 10 ‘la muhalefet oylarına takıldı ve bir alt komisyona gönderildi. Şimdi belirsiz bir müddet geçecek ve eğer o alt komisyon toplanabilirse muhtemeldir ki tasarı kuşa çevrilecek. Arada reddi de bahis konusu. Şimdi Bakan Ünlü ve yandaşları ile Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy arasında müthiş bir düello başladı. TASARIDA NE DEĞİŞİKLİKLER VAR ? Alt Komisyona sevkedilen ve Bakan Ünlü tarafından hazırlanan değişiklik maddelerinin ana özeti şöyle: * ”3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da Federasyon Genel Kurulu 229 kişiden oluşurken teklifte bu sayı 100’e iniyor. Gerçekte o 229 delege arada vaki vefatlarla daha aşağıya da inmişti. Bu arada mevcut kanunda seçimle gelen delegelerin görev süreleri seçildikleri tarihten itibaren 4 yıl iken tasarı bunu daha mantıklı bir şekle sokmakta her Genel Kurul öncesine yeniden delege oluşturulmasını öngörmektedir. Genel Kurulun toplantı nisabı 2/3’ten üye tam sayısının yarıdan bir fazlasına indiriliyor. Ayrıca ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı çoğunluk aranmadan ertesi gün yapılacak. Karar için de toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyları yeterli olacak. * Yürürlükteki Kanunda Başkan, Başkan Vekilleri ,Yönetim Kurulu asli ve yedek üyelerinin bu sıraya uygun olarak genel kurulda seçilmesi öngörülmekte iken tasarıda seçimlerin başında tek başına seçilecek başkanın iki başkan vekili ile yönetimin 5, Merkez Hakem Komitesi’nin 9 üyesini bizzat seçmesi teklif edilmektedir. Genel Kurul yönetimin geri kalan dokuz üyesiyle 12 yedek üyeyi, ayrıca Tahkim ve Denetleme Kurullarını seçecektir. * Tasarıda 3813 sayılı Kanunun 23. Maddesine şu hükümler eklenmek istenmektedir: “Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az yüzde onu, proje karşılığında olmak üzere, ikinci ve üçüncü lig kulüplerine, en az yüzde onu ise alt yapı ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere dereceye giren amatör spor kulüplerine eşit oranda dağıtılır. Federasyonun bütçeden yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul onayı ile belirlenir.” * Yürürlükteki kanunda “Yayınların düzenlenmesi” başlığı altında yer alan 29. Maddede “Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlenmesi ve proğramlanmasına Federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir” denirken tasarı bu maddeyi şöyle teklif etmektedir: “Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzenlenmesi ve proğramlanması münhasıran Federasyonun; milli müsabakaların naklen yayınla ilgili ihaler ve sözleşmeleri Spordan Sorumlu Bakanın onayına tabidir.” * Yürürlükteki Kanunda muhtelif hükümlerde “Spordan Sorumlu Devlet Bakanı” tabiri yer alırken Tasarıda “Devlet” kelimesi kaldırılmakta “Spordan Sorumlu Bakan” deyimi kullanılmaktadır. Yürürlükteki Kanunun 10. Maddesinin (f) bendi “Personelin mali ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını ,tazminatlarını,yolculuk ve ikametgah giderlerini ve yolluklarını tesbit etmek” derken tasarı bu (f) bendini aşağıdaki şekilde değiştirmek istemektedir: “Federasyon merkez,taşra ve yurtdışı görevlerinde çalışan personelinin,gerektiğinde Başkan tarafından atanan iki başkan vekili ve Yönetim Kurulunun üç üyesi ile Merkez Hakem Kurulunun profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla üç üyesinin ücretleri ve sosyal haklarını ve gerekli görülen Federasyon Kurullarının huzur haklarını ,tazminatlarını,yolculuk ve ikamet giderlerini ve yolluklarını tesbit etmek .” Bakan’ın kanun ısrarı Geçen hafta TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşüldükten sonra, komisyon üyelerinin çoğunluğunun aleyhte oy kullanması sonucu bir alt komisyona havale edilen futbol yasa tasarısı alt komisyonda görüşülmeye başlandı. Devlet Bakanı Fikret Ünlü, komisyon üyelerinin, bazı kulüp yöneticilerini çağırarak görüştüğünü ve en kısa zamanda bu tasarının yasalaşacağını söyleyerek “Bakanlığa bağlı bir kuruluş, çeşitli kulis faaliyetleriyle bir yasayı çıkarttırmıyorsa, bu çok değişik anlama gelir. İrade özgürce olursa, buna kimsenin diyecek bir şeyi olamaz. Ancak, kulislerden etkilenerek, bir kanunu çıkartmama aşamasına gelinirse, bu herkesi üzecek durum demektir. Ben bu kanunu gurur meselesi yapmış değilim. Ancak, Türk futbolu için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Milletvekili arkadaşlarımın sağduyusuna inanıyor ve en kısa zamanda bu tasarının yasalaşmasını bekliyorum” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT