BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 ila 16. maddeleri sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması esaslarını düzenlemekte, yapılandırma başvurusunda bulunan işveren ya da kendi primini ödemekle yükümlü olan sigortalıların zamanında ödeyemedikleri borç asılları ileKANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER ŞERİF?AKÇAN Prim affı yürürlüğe girdi Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 ila 16. maddeleri sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması esaslarını düzenlemekte, yapılandırma başvurusunda bulunan işveren ya da kendi primini ödemekle yükümlü olan sigortalıların zamanında ödeyemedikleri borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bir anlamda borç aslına sabit gecikme zammı uygulamak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak borç yeniden hesaplanmış olacak. Dolayısıyla işverenler daha az gecikme zammı ödeyerek borçlarını tasfiye etmiş olacak. HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Yaşlılık, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra kendi hesabına ticari faaliyette bulunması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden 2011 Nisan ayı sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi borçları, 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta prim borçları, 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si ile, 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 2011-Nisan ayı sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava safhasında veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezası asıllarının % 25’i ile bu tutarlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde borç tasfiye edilmiş olacak. Kanun hükümlerine göre prim borç asıllarında herhangi bir indirim söz konusu olmayacak ama idari para cezası borç asılları % 50 ila % 75 arasında terkin edilebilecek. Yine işverenler borç asıllarına ilişkin gecikme zammı ödemek yerine TEFE/ÜFE oranlarına göre güncellenmiş (aşağı çekilmiş) gecikme zammı ödemek suretiyle borçlarını tasfiye etmiş olacaklar. BORÇ YÜZDE 40 İLA YÜZDE 90 ORANINDA AZALACAK SGK’ya borcu olanların ödeyecekleri gecikme zamlarında büyük bir düşüş söz konusu olacak. Son 15 yılda prim borçlarına uygulanan gecikme zam oranları değerlendirildiğinde gecikme zammı terkin oranları % 40 ila 90 arasında azalacak. Örneğin; 1996 yılı Ocak ayında 100 TL prim borcu bulunan kişi bu borcu 28 Şubat 2011 tarihinde ödemek istese 100 TL ana para için 3300 TL gecikme zammı ödeyecekken borcunu yapılandırdığı takdirde 400,00 TL gecikme zammı ödeyecektir. Bu borcu 6 taksit (2 ayda bir ödemeli) halinde ödemeyi seçerse %5, 9 taksit halinde ödemeyi seçerse % 7, 12 taksit halinde ödemeyi seçerse % 10, 18 taksit halinde ödemeyi seçerse % 11,5 oranında vade farkı ödemek zorunda kalacaktır. Belirtelim ki; vade farkları da en az yapılandırma kadar cazip tutulmuştur. Son 15 yılda çıkarılan yapılandırma Kanunu şartlarını değerlendirdiğimizde en avantajlı yapılandırma olduğunu söylememiz mümkün. BAŞVURULAR 1 MART-30 NİSAN ARASINDA Yapılandırma Kanunu Şubat ayında yayınlandığı için 1 Martta başvurular başlayacak ve 30 Nisan tarihine kadar devam edecek... www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC numarası ile doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT