BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

6111 sayılı “Torba Kanun”un Geçici 2. Maddesi ile; kot taşlama işlerinde çalışırken hastalananlara, rahtsızlıklarının derecesine göre aylık bağlanma imkânı getirildi.MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ LÜTFİ KÖKSAL Kot taşlama işlerinde çalışırken hastalananlara MAAŞ BAĞLANACAK 6111 sayılı “Torba Kanun”un Geçici 2. Maddesi ile; kot taşlama işlerinde çalışırken hastalananlara, rahtsızlıklarının derecesine göre aylık bağlanma imkânı getirildi. Buna göre; kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunan ve sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde karar verilen kişilere, aşağıda belirtilen esaslara göre Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanacaktır. Meslekte kazanma gücünü; a) % 15 ila % 34 arasında kaybedenlere 434 lira, b) % 35 ila % 54 arasında kaybedenlere 496 lira, c) % 55 ve üzerinde kaybedenlere ise 558 lira tutarında aylık bağlanacaktır. Yukarıda belirtilen şartlara göre aylık almakta iken ölen silikozis hastasının; 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının; (a), (b) ve (e) bentleri hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayan; a) Dul eşine % 50’si, bu madde kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine % 75’i, b) Çocuklarından; 1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan veya, 2) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya, 3) Yaşları ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25’i, oranında aylığın tamamı dağıtılacak şekilde aylık bağlanacaktır. Eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı silikozis hastasına bağlanan aylığın tutarını geçemeyecektir. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse eş ve çocukların aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılacaktır. Eş ve çocukların aylıkları, yukarıda belirtilen şartların ortadan kalkması halinde kesilir. Bu maddeye göre tarafına aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, Kanunun 2’nci maddesinde belirtilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payına bakılmaksızın Yeşil Kart verilerek karşılanacaktır. Bu maddeye göre aylık alanların 5510 sayılı Kanuna göre çalışmaya veya sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başlamaları hâlinde aylıkları kesilecektir. NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? > Mustafa Göregen 01.01.1966 doğumluyum. 07.04.1981’de SSK girişim var. 5300 gün ödenmiş primim günüm mevcut. Acaba ne zaman emekli olabilirim? CEVAP: Verdiğiniz bilgilere ve 07.04.1981 tarihli Sigorta girişinize göre; 25 yıl, 46 yaş ve 5075 günle Sigorta’dan emekli olabilirsiniz. 25 yılınız ve gününüz dolmuş. 46 yaşınızın dolduğu 01.01.2012 tarihinde emekli müracaatı yapabilirsiniz. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın,doğum tarihlerini (yıl, ay, gün olarak) ve çalışma hayatı ile ilgili bütün bilgileri bildirmeleri gerekmektedir. internet sitesindeki yeni sınırlama dolayısıyla eksik bilgili sorulara artık cevap vermek mümkün olmayacak! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT