BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Çok ortaklı’ revize ediliyor

‘Çok ortaklı’ revize ediliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde önceki gece bir araya gelen 18 çok ortaklı şirketin üst düzey yöneticileri bundan böyle uyulacak yeni ilkeleri belirledi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde önceki gece bir araya gelen 18 çok ortaklı şirketin üst düzey yöneticileri bundan böyle uyulacak yeni ilkeleri belirledi. Ortak bir bildiri ile açıklanan ilkelere göre sistemin daha iyi işlemesi için şirketler üzerlerine düşen tedbirleri alacak. MÜSİAD Başkanı Ali Bayramoğlu’nun yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulan ortak bildiriye göre, hiçbir çok ortaklı şirket, kamuoyunda “yeşil sermaye” ithamlarına sebebiyet veren “İslami Holding” türü ifadeler semboller kullanmayacak. Şirketler, reklam ve tanıtım çalışmalarında kutsal ve sembolik değerleri kullanmaktan kaçınacak. “Kamu nezdinde zaman zaman ayrımcılığa tabi olan” bu tür şirketler, bunu bertaraf edecek altyapının oluşturulması maksadıyla çalışmalar yapacak ve bu çerçevede teşvik sistemi, kredibilite ve özelleştirme ihalelerinde konsorsiyumlar oluşturarak işbirliği yapacak. YENİ MODEL MÜSİAD’ın bildirisinde, “Sermayenin tabana yayıldığı halka açık çok ortaklı şirket modelini teşvik edecek yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır” denildi. Ayrıca kamuoyuna yansıyan haber ve yorumların yetersiz bilgilendirmeden ve bazı önyargılardan kaynaklanan olumsuz unsurlar içerdiğine dikkat çekildi. Bildiride, MÜSİAD’ın üyesi olan çok ortaklı şirketleri yerinde ziyaret edeceği, bu şirketlerin faaliyet alanlarını, gelişimlerini, sıkıntılarını tesbit edeceği ve bağımsız denetim kuruluşlarına hazırlatılmış raporların inceleneceği ifade edildi. Zirvede alınan kararlar * Sistem içinde yer alan tasarruf sahipleri genel ekonomi hakkında bilgilendirilecek * Kamuoyu sistemin işleyişi hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilecek * Mevcut sistemdeki aksaklıkların rehabilitasyonu yönünde çalışmalar yapılacak * Çok ortaklı şirketler arasında serbest rekabet şartlarına uyum ve akılcı rekabetin oluşması, çeşitli konularda işbirliği ve dayanışma tesis edilecek * Sistemin ülke içi ve dışı aksaklıkları ve eksiklikleri tesbit edilecek. Sağlıklı bir şekilde işlemesi için denetleme mekanizmalarının yasal bir zemine oturtulması gayesiyle parlamento, bürokrasi ve hükümet nezdinde temas ve çalışmalar yapılacak * Çok ortaklı şirketler bundan böyle yürütecekleri reklam ve tanıtım çalışmalarında kutsal ve sembolik değerleri kullanmaktan kaçınacak, bunun yerine ticari ve ekonomik materyalleri kullanmaya özen gösterecek * Ortaklık yapısındaki yönetim mekanizmalarının profesyonelleşmesi sağlanacak, teknoloji, insan kaynakları, toplam kalite ve verimliliği artırıcı tedbirler ve projeler hazırlanacak ve hayata geçirilecek * Bu tür toplantılar belirli periyodlarla sürdürülecek bir otokontrol ve özeleştiri mekanizması oluştrulacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT