BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Kaplan ekonomiler olarak bilinen Doğu Asya’daki ülkelerde uzun zamandır, kiminde 1950’lerden beri, güçlü ekonomik büyüme yaşandı. Acaba aşağıdaki Asya ülkelerinin hangisinde ortalama gelir ABD’den yüksek?1. Küresel Test Yalpalayan Kaplanlar Kaplan ekonomiler olarak bilinen Doğu Asya’daki ülkelerde uzun zamandır, kiminde 1950’lerden beri, güçlü ekonomik büyüme yaşandı. Acaba aşağıdaki Asya ülkelerinin hangisinde ortalama gelir ABD’den yüksek? A. Japonya B. Güney Kore C. Tayvan D. Singapur A. JAPONYA: YAN­LIŞ. Kişi başı 36 bin dolar olan Japonya’nın geliri, 47 bin dolar olan ABD’nin yüzde 76’sı kadar. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan ve teknolojik olarak çok ileri bir millet olmakla övünen Japonya’nın, ABD’nin bu kadar gerisinde yer alması şaşırtıcı bir sonuç olarak görülebilir. Bunun sebebi olarak ise kayıp yıllar olarak bilinen, Japonya’nın varlık balonu patladıktan sonraki 1990’lar ve 2000’lerdeki dönem görülüyor. Bu dönemde Japon ekonomisi 1970’lere ve 1980’lere göre çok daha yavaş büyüdü. Bundan 20 yıl önce Japonya’nın kişi başı geliri ABD’nin yüzde 90’ı seviyesine ulaşmıştı. B. GÜNEY?KORE: YAN­LIŞ. Kişi başı 31 bin dolar olan Güney Kore’nin geliri ABD’nin yüzde 67’si seviyesinde. Hâlâ Japonya’nın seviyesine gelmemiş olsa da Güney Kore çok yol katetti. 1950 yılında Güney Kore’nin kişi başı geliri ABD’nin yüzde 9’u seviyesindeydi. Güney Kore ekonomisi özellikle otomotiv sektörü, gemi inşası ve elektronik eşya üretiminden aldığı güçle o günden beri hızla büyüdü. C. TAYVAN: YAN­LIŞ. Kişi başı geliri 38 bin dolar olan Tayvan, ABD’nin yüzde 82’si seviyesinde. Karşılaştırırsak, kişi başı geliri 9600 dolar (satınalma gücüne göre) olan Çin, ABD’nin gelir seviyesinin neredeyse 5’te biri kadar. 1950 yılında Tayvan’ın kişi başı geliri ABD’nin yüzde 11’i kadardı, Çin’in mevcut seviyesinin bir hayli altında. D. SİNGAPUR: DOĞ­RU. 4.8 milyonluk nüfusuyla Singapur, Asya’da kişi başı gelir bakımından ABD’yi geçen tek ülke. 63 bin dolarla Singapur, ABD’den yüzde 35 daha yüksek kişi başı gelire sahip. Karşılaştırırsak, hızlı ekonomik büyümesiyle son dönemdeki krize kadar Kelt Kaplanı olarak bilinen İrlanda’nın kişi başı geliri ABD’nin yüzde 87’si kadar. 2007 yılında ABD ile aynı olan kişi başı gelir 3 yılda bu seviyeye geriledi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın kişi başı geliri ABD’nin yüzde 81’i kadar. İrlanda’nın Almanya’yı geçmesinin sebebi ise büyük ölçüde düşük vergilere bağlı yabancı yatırımlar. 2. İlginç Rakamlar 1- 2000 yılında Hindistan’da 2 milyon cep telefonu kullanılıyordu. 2010 yılında bu rakam 545 milyona çıktı. (Time) 2- Çin’deki erkek sayısı kadın sayısından 39 milyon fazla. Bu fark Los Angeles nüfusunun 10 katından fazla. (ABD Sayım Kurumu) 3- Almanya’nın nüfusu her yıl yaklaşık 100 bin kişi azalıyor. (Financial Times) 4- ABD’de konut fiyatları ortalama gelirin 6.4 katı arttı. Pekin’de ise 22 kat arttı. (Wall Street Journal) 5- Meksikalıların 10’da biri ABD’de yaşıyor. (Khanna: Dünyayı nasıl yönetmeli) 6- 2009 yılında Amerikalılar toplamda 436 milyon tatil gününü kullanmadı. (Expedia) 7- Twitter’a kayıtlı yaklaşık 200 milyon kullanıcı 2010 yılında 25 milyardan fazla tweet gönderdi. (Financial Times) 8- Google web sitelerinin dizinidir. (Thingd) 9- Facebook insanların veritabanıdır. (Thingd) 10- Çin’de Facebook sitesine erişim yasak. (Wall Street Journal) © 2011 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma Sonia Gandi?ile Hindistan’da sosyal demokrasi üzerine... Sonia Gandi dünyanın en büyük demokratik partilerinden birinin lideri - Birleşik İlerici İttifak (United Progressive Alliance, UPA). Aynı zamanda Hindistan’ın önde gelen politikacı ailelerinden birinin başı. Hindistan, Gandi’nin liderliğinde çok kötü şartlarda yaşayan Hintlilerin hayat kalitesini yükseltmeye odaklandı. Sonia Gandi, Hindistan’da sosyal demokrasi umutlarını anlatıyor. 1- Hindistan sosyal demokrasi için hazır mı? “Sosyal demokrasi doğduğu ve yeşerdiği bütün ülkelerde stres altında. Bugün o ülkeler Hindistan’dan çok daha zengin - ve şüpheciler Hindistan için sosyal demokrasiden konuşmanın henüz çok erken olduğunu söyleyebilir. Bu amaca uymuyor.” 2- Sosyal demokrasi başka ülkelerde nasıl şekillendi? “Sosyal demokrasinin yeşerdiği ülkelerde bu onlar için yarınların rüyasıydı. Ekonomik büyümenin verdiği güçle, nesiller boyunca adım adım inşa ettiler.” 3- Sosyal demokrasinin kurulmasının bazı faydaları neler olmuştur? “Ekonomik büyümeyi teşvik etti ve sürdürülebilir olmasını sağladı. Sosyal uyum ve dayanışma tesis ederek, bir entelektüel ve siyasi uzlaşma çerçevesinde insani gelişim için fırsatlar oluşmasını sağladı.” 4- Ekonomiye yansımaları nasıl olur? “Sosyal demokrasi sadece iyi siyaset olduğunu ispatlamadı, aynı zamanda iyi ekonomi olduğunu da gördük. Devleti, işvereni ve işçiyi aynı platformda buluşturarak ortak bir vizyona sahip olmalarını sağladı - daha eşit, daha duyarlı bir toplum vizyonuna.” 5- Adil bir demokratik sisteme sahip olmak ne kadar önemli? “Adalet mevzusu bütün demokratik toplumlar için çok önemli. Eğer sistemin yaşaması isteniyorsa toplumun büyük çoğunluğunun rejimin adil olduğuna inanması gerekli. En azından eğitimde, sağlıkta ve meslek seçiminde fırsat eşitliği sunmalı.” 6- Adaletsiz toplumların dezavantajlarından bazıları nelerdir? “Bu tercih meselesi değildir. Eşitlik olmayan toplumlar tam verimli olamaz ya da yüksek oranlarda büyümeyi uzun süre sürdüremez.” 7- Sosyal eşitsizlik neticesinde neler olabilir? “Yoksulluk denizinde refah adaları sadece çatışmaların çıkmasına ve istikrarsızlığa sebep olabilir.” 8- Hindistan’ı bu açıdan nasıl görüyorsunuz? “Hindistan’ın tezat hikâyeleri iyi bilinir: Kabiliyet, azim ve başarı; adaletsizlik, haksızlık ve eşitsizlik ile bir arada bulunur. Şimdi her zamankinden daha çok milyonerimiz ve günde iki öğün yemek için boğuşan milyonlarımız var.” 9- Hindistan’ın ekonomik büyümesi hakkında neler diyebilirsiniz? “Yüksek oranlı ekonomik büyümemizi kutlamamız haklı bir durum. Bunu sürdürebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Ancak şunu da unutmamalıyız, büyüme tek başına yeterli değil. Bence çok daha önemli olan ne tür bir toplum olacağımız ve bunu hangi değerlerin üzerine inşa edeceğimiz.” 10- Son olarak, ekonominin sürekli büyümesinin beraberinde getirdiği problemler nelerdir? “Ekonomimiz sürekli büyüyor olabilir, fakat ahlakî değerlerimiz giderek kötüleşiyor. Refah arttı, ama toplumdaki çatışmalar da arttı. Çeşitli alanlarda hoşgörüsüzlük artıyor. Yolsuzluk ve açgözlülük yükselişte. Bağımsız Hindistan’ı kurarken büyük liderlerin uğrunda savaştığı ve her şeylerini verdiği prensipler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.” E­di­tör’ün No­tu:?Buradaki iktibasların tamamı Sonia Gandi’nin 19 Kasım 2010 günü 10. Indira Gandi konferansındaki konuşmasından yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT