BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ayıptır, ayıp!..

Ayıptır, ayıp!..

Son zamanlarda bazı kişilerin bilhassa siyasilerin, diğer kişiler, siyasetçiler aleyhine kötülenecek seçilme şanslarını kaybettirecek bir şey bulamamaları halinde o kimselerin anasının, babasının hatta dedesinin gayrimüslim olduğunu ileri sürmektedirler. Bu iddiaya ağır şekilde cevap vermek mümkündür fakat biz “ayıp” kelimesini kullanmayı münasip gördük. Anayasamızın 10’uncu maddesi “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşımakta ve şöyle demektedir:Son zamanlarda bazı kişilerin bilhassa siyasilerin, diğer kişiler, siyasetçiler aleyhine kötülenecek seçilme şanslarını kaybettirecek bir şey bulamamaları halinde o kimselerin anasının, babasının hatta dedesinin gayrimüslim olduğunu ileri sürmektedirler. Bu iddiaya ağır şekilde cevap vermek mümkündür fakat biz “ayıp” kelimesini kullanmayı münasip gördük. Anayasamızın 10’uncu maddesi “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşımakta ve şöyle demektedir: “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı Anayasamızın 24’üncü maddesinin 3. fıkrası: “Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz!” şeklindedir. Tarihimize bakacak olursak padişahların hemen hemen tümünün anneleri gayrimüslimdi. Türkler İspanya’da en zalim Engizisyon zulmü gören 500.000 Yahudi’yi donanmayı yollayarak ülkemize getirmiş ve iskan edip yaşamalarını sağlamışlardır. Sadrazamlarımızın çoğu devşirme olup, gayrimüslim çocukları idi, hatta birisinin kardeşi Sırbistan Başpapazı idi. Osmanlıların kahraman silahlı kuvvetleri olan kişilerin çoğu küçükken devşirilen gayrimüslim çocuklar idi. Devşirme usulü 16. asrın yarısında terk edilmiştir. (Prof. Barnard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu). Asırlardır, Müslümanlar gayrimüslimlerle hemen her ülkede beraber yaşamaktadırlar. Günümüzde 73 milyonda birkaç kendini bilmez çıkıp; Hrant Dink’i, Malatya’daki üç Hristiyanı ve Karadeniz’de bir papazı öldürmüşler, yakalanmışlar ve mahkemede hesap vermektedirler. Libya’daki yabancılardan 208 Vietnamlı, 31 Koreli, 30 Sırbistanlı, 22 Bulgar, 17 Ukraynalı, 11 Polonyalı, 5 Taylandlı, 5 ABD’li, 1 Hindistanlı, 1 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 İngiliz, 1 Romen. Bu suretle 25 ülkeden 517 yabancı uyruklu olmak üzere 1730 kişi Oruç Reis Fırkateyni ile Marmaris’e getirilmişlerdir. Bu dahi din bakımından bir ayırım yapılmadığını göstermektedir. Müslümanlıkta yalancılık ve iftira da büyük günahlardandır. İnsanları “sen, ben” diye ayıran, küçümseyip, kötüleyenlerden olmayalım!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT