BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Umre (ömre) nasıl yapılır?

Umre (ömre) nasıl yapılır?

Geçen hafta kaleme aldığımız cuma ve cumartesi makâlelerimizde, Umre (Ömre) konusunu bitirememiştik. Bugün de aynı konuya devâm etmek istiyoruz. Ömre Tavâfının 4 şavtı farz, 3 şavtı da vâciptir.Geçen hafta kaleme aldığımız cuma ve cumartesi makâlelerimizde, Umre (Ömre) konusunu bitirememiştik. Bugün de aynı konuya devâm etmek istiyoruz. Ömre Tavâfının 4 şavtı farz, 3 şavtı da vâciptir. 1-Tavâf yapılacağı zaman, “Rid┠ismindeki üst ihrâmın ortasını sağ koltuk altından geçirip, uçları sol omuza atılır. Buna “Iztıb┠denir. 2-Mescid-i Harâma “Bâbüs-selâm”dan ve gündüz girmek müstehaptır. 3-Telbiye, Harem-i Şerîfin kapısından girerken kesilir. Tavâf esnâsında telbiye yapılmaz. 4-Kâbe-i Muazzama görülünce, üç defa tekbîr ve tehlîl getirildikten sonra duâ edilir. Ka’be-i şerîfe ilk görüldüğünde, yapılan duâlar makbûldür, kabûl olunur. Onun için burada en önemli duâları yapmalıdır. 5-Ömre tavâfına: “Allâhümme innî ürîdü tavâfe beytikel-harâmi seb’ate eşvâtın tavâfel-umrati lillâhi teâlâ azze ve celle feyessirhü lî ve tekabbelhü minnî” Ya’nî: “Allahım! Senin (rızân için), Beyt-i Harâmına, 7 şavt, ömre tavâfı yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabûl buyur” şeklinde niyet ederek başlanır. Kadınlar, erkeklerin arasına karışmazlar, (ortalık tenhâlaşınca) gerilerden dolaşırlar. 6-Tavâfa, Rükn-i Yemânî tarafından gelerek, Hacer-i esvedden veya başlama çizgisinden, yahut sağ taraftaki yeşil ışıkla Hacer-i esved arasındaki hattan başlamak ve burada bitirmek sünnettir. Başlarken başlama çizgisinden bir-iki adım önce, bitirirken de bir-iki adım sonra bitirmek uygun olur. 7-Kâbe’yi sol tarafa alarak dönmek vâciptir. Hatîm’in dışından dolaşılarak yapılır. (Tavâftan sonra hatîmde namaz kılınca okunacak duâ, kitaplarda yazılıdır.) 8-Peş peşe yedi defa dönülerek bir tavâf tamamlanır. Bunun dördü farz, üçü vâciptir. Her dönüşe bir şavt denir. Şavtları peş peşe yapmak sünnettir. (Her şavtın duâsını kitaplardan bularak okumalı.) 9-Erkekler, Hacer-i esvede her gelişte, el ve yüz sürerler. Süremezlerse uzaktan istilâm ederler. Ya’nî ellerini, kulakları hizâsına kadar kaldırarak “Bismillâhi Allâhü ekber” deyip yüzlerine sürerler. Kadınlar gerilerden istilâm ederler. TAVÂFDAN SONRA SA’Y 10-Tavâfdan sonra, sa’y yapılır. Bunun için [ya’nî tavâftan sonra sa’y bulunduğu için], tavâfın ilk üç şavtında erkekler “Iztıb┠yaparlar, ya’nî sağ omuzlarını açarlar. Kısa adımlarla koşarak, omuzları silkerek, çalımlı yürürler. Buna “remel” denir. Kadınlar ıztıbâ ve remel yapmazlar. 11-Tavâf ederken ve Sa’y yaparken, ezân okunursa, bunlar bırakılıp, namâzdan sonra tamamlanır. 12-Tavâf ânında tekbîr ve tehlîller yapılır, duâlar edilir. 13-Her tavâftan sonra, Mescid-i Harâm içinde iki rek’at tavâf namâzı kılmak vâciptir. Makâm-ı İbrâhim’de kılmak efdaldir. Kalabalık sebebiyle burada kılamıyorsa, Mescid-i Harâm’ın münâsib herhangi bir yerinde kılar. Kerâhet vakti ise, namâz ertelenir. Değilse ara vermeden kılmak efdaldir. 14-Iztıb⒠hâliyle ya’nî sağ omuzu açık olarak namâz kılmak mekrûhtur. Namâz esnâsında, üst havlusu, sağ omuzunu örtecek şekilde konulur. Tavâf namâzında, zamm-ı sûre olarak, birinci rek’atte “Kâfirûn”, ikincide “İhlâs” sûrelerinin okunması efdaldir. 15-Her tavâfdan sonra zemzem içmek müstehaptır. Zemzem içerken duâ edilir. Zemzem, usûlüne uygun içilir... Tavâfsız sa’y sahîh olmaz. Önce tavâf etmek lâzımdır. Tavâf namâzından ve Zemzem-i şerîfi içtikten sonra, ara vermeden Sa’ye başlamak sünnettir... Sa’y, bir “Ömre” için, bir de Hacda farz olan “Tavâf-ı Ziyâret” için yapılır. Nâfile sa’y yapılmaz. Ömre’de; Arafât ve Müzdelife vakfeleri, Şeytân taşlama, Kurbân kesme, Kudûm ve Vedâ tavâfları yoktur... MEKKE-İ MÜKERREME’DE Artık ihrâmdan çıkılmıştır, ihrâmsız olarak Mekke-i Mükerremede kalınır. İstenildiği kadar nâfile tavâf yapılır. Nâfile sa’y yapılmaz. Ziyâret yerlerine gidilir. Vakitlerini kazâ namazı kılarak, Kur’an-ı Kerîm okuyarak, zikr, tekbîr, tehlîl, salevât-ı şerîfe, istiğfâr söyleyerek geçirmelidir. Fırsat buldukça Kâbe-i Muazzamayı doya doya seyretmelidir. Mekke-i Mükerreme’den ayrılmadan önce Kâbe-i Muazzama ziyâret edilir. Kâbe kapısının eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak Mültezem’e ya’nî Beytullâhın kapısı ile Hacer-i esved arasındaki yere sürülür. Kimseye eziyet vermeden Kâbe’nin perdesine yapışılıp gözyaşı içinde, oraya âit duâ okunur. Ağlayarak mescidin kapısından çıkılır. Medîne’ye Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimizi ziyârete niyet ederek yolculuk başlar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93699
  % 0.94
 • 5.2716
  % -1.23
 • 6.0028
  % -1.12
 • 6.7306
  % -1.44
 • 211.531
  % -0.51
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT