BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşte Türk Kadını

İşte Türk Kadını

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türk kadınlarının sosyal, siyasi ve ekonomik alanlardaki durumu yine değişmedi. Kadınların yüzde 97’si şiddetle iç içe yaşarken, yüzde 20’si okuma-yazma bilmiyor, yüzde 39’u da işsiz.8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türk kadınlarının sosyal, siyasi ve ekonomik alanlardaki durumu yine değişmedi. Kadınların yüzde 97’si şiddetle iç içe yaşarken, yüzde 20’si okuma-yazma bilmiyor, yüzde 39’u da işsiz. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün araştırmasına göre, şiddet çoğunlukla kadına eşi, erkek arkadaşı ya da diğer aile bireyleri tarafından uygulanıyor. Gecekondu mahallelerinde yaşayan kadınları kapsayan araştırmada, kadınların yüzde 97`sinin aile içi şiddete maruz kaldığı belirlendi. Ailelerin yüzde 34`ünde fiziksel, yüzde 53`ünde ise sözlü şiddet var. Türkiye genelinde lise ve daha üstü eğitimli 15-24 yaş grubunda bulunan kadınların yüzde 39.6`sı işsiz. Kentli kadınlarda bu oran yüzde 37.4 iken kırsal alandaki kadınlar için yüzde 45.3`e ulaşıyor. Üniversite ve diğer yüksek eğitim kurumlarında toplam 53 bin 805 öğretim elemanı görev yaparken, bunlardan 17 bin 828`i kadın, 35 bin 977’si erkek. Kadın öğretim elemanlarının tüm öğretim elamanlarına oranı ise yüzde 33.1. Kadın öğretim elemanlarının yüzde 8.5`i profesör, yüzde 6.5`i doçent, yüzde 10.7`si yardımcı doçent, yüzde 12.4`ü de öğretim görevlisi. Diğer kademelerde görevli kadınlar ise toplam öğretim elemanlarının yüzde 61.9`unu oluşturuyor. Akademik personelin yüzde 33`ünü oluşturan kadınlar dekan, rektör, bölüm başkanlığı gibi yönetici kadrolarda son derece düşük düzeyde temsil ediliyor. YARGI ORGANLARINDAKİ KONUMLARI 60 üyeli Danıştay`ın 19 üyesi ve 2 başkan vekili kadın. 238 üyeli Yargıtay`da ise 15 kadın üye ve 32 daire başkanlığı içinde 1 kadın daire başkanı görev yapıyor. 4`ü yedek 15 üyesi olan Anayasa Mahkemesi`nin de, 2 asil 2 yedek 4 kadın üyesi bulunuyor. Kadınlar, yüzde 65.6 ile sağlık, yüzde 65.4 ile avukatlık, yüzde 43.4 ile de eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev alıyorlar. Kamudaki kadınların yüzde 37.2`si ise genel idari hizmetler sınıfında çalışıyor. Kamuda çalışan 100 kadından 57`si, 24-35 yaş grubunda yoğunlaşıyor ve yüzde 44 ile ilk sırayı lise mezunları oluşturuyor. İkinci sırayı yüzde 15.2 oranı ile iki yıllık yüksek öğrenim mezunları alıyor. Böylece orta kademede yoğunlaşan kadınların yükselme şansları da sınırlanıyor. SİYASAL KATILIMDA Kadınlar, ilk olarak 1933 yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı aldılar. 1935 ara seçimleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk seçim oldu. Bu dönemde, 18 kadın TBMM`ye girerken, 1939`daki seçimlerde, 400 milletvekili arasında 15 de kadın yer aldı. 18 Nisan 1999`daki seçimlerde ise 550 milletvekilli Meclis`e sadece 22 kadın girebildi. Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verildiği ilk ülkelerden olmasına rağmen Türkiye, kadınların parlamentoda ve karar mekanizmalarında temsil oranı açısından hâlâ çok gerilerde yer alıyor. TBMM`deki yüzde 2.4`lük kadın milletvekili oranı Uganda`da yüzde 17.4, Güney Afrika`da yüzde 25, Meksika`da yüzde 14, İsveç`de 40.4, Polonya`da yüzde 13, Mozambik`te ise yüzde 25. Kadınlar, bu haklarını Fransa`da 1944`de, İtalya`da 1945`te, Yunanistan`da 1952`de, İsviçre`de ise 1971 yılında elde etti. 1934 yılından önce kadınların milletvekili seçilme hakkına kavuştuğu ülke sayısı 28, fiilen milletvekili seçildiği ülke sayısı ise sadece 17. ÇALIŞMA HAYATINDA Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların yüzde 65-70`i sivil işgücü içinde yer alıyor. Çalışabilir kadınlardan ancak üçte biri çalışma alanında istihdam edilebilirken, kadın işçiler en çok, sırasıyla tekstil, tarım ve gıda sektörleri ile atölye ve ev işlerinde çalışıyorlar. Toplam 5 milyon sigortalının yüzde 12`si (600 bin kadın sigortalı) kadın işçilerden oluşurken, toplam 2.5 milyon sendikalı işçinin yüzde 12`si de (300 bin kadın sendikalı işçi) kadın işçilerden oluşuyor. DÜNYADA KADINA ŞİDDET Dünya kadınlarının durumu da Türkiye`dekinden farklı değil. Güney Afrika`da her 6 kadından biri, eşi tarafından düzenli olarak tecavüze uğruyor. Bu olayların yüzde 46`sında erkek, çocuğuna da tacizde bulunuyor. Pakistan`da ev kadınlarının yüzde 99`u, çalışan kadınların yüzde 77`si kocaları tarafından dövülürken, Fransa`da şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 95. ABD`de her yıl 4 bin kadın dövülerek öldürülürken, yılda 4 milyon kadın da eşinden dayak yiyor. Aynı ülkede her 15 dakikada 1 kadına tecavüz ediliyor. NEDEN 8 MART 8 Mart 1857`de New York`ta 40 bin kadar kadın işçinin, “8 saatlik çalışma süresi” ve “eşit işe eşit ücret” istemleriyle başlattığı grev, kadın hareketinin başlangıcı oldu. Olaylar sırasında çıkan yangında 100`den fazla kadın hayatını kaybetti. 16 Aralık 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM), 8 Mart gününü “Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü” ilan etti. Böylece BM`ye üye tüm ülkelerde 8 Mart “Uluslararası Kadın Günü” olarak kutlanmaya başlandı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT