BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TÜSiAD’dan çok tartışılacak teklif

TÜSiAD’dan çok tartışılacak teklif

22 akademisyenin hazırladığı anayasa taslağı, radikal değişiklikler öngörüyor.TÜSİAD, ‘Yeni Anayasa’ taslağını kamuoyuna açıkladı. Türkiye’nin gündemini yıllardır meşgul eden başörtü meselesi taslakta kendisine geniş yer buldu. “Yeni anayasa, baş örtüsü ile ilgili görüş ayrılıklarının çözüme kavuşturulmasında bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” ifadesine yer verilen çalışmada; üniversite öğrencilerinin, milletvekillerinin, öğretim üyelerinin ve belli kurallar dahilinde kamu görevlilerinin baş örtüsü kullanmalarına engel bir gerekçe bulunmadığı belirtildi. Bununla birlikte hakim, savcı, polis, asker gibi “devletin egemenlik yetkisini doğrudan kullanan ve tarafsızlığın öne çıktığı” meslekleri icra eden kamu görevlilerinin, çocukların etkiye açık olmaları sebebiyle okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretimde görev yapan eğitimcilerin, reşit olmamaları sebebiyle üniversite öncesi eğitim alan öğrencilerin, “din veya inancı belli eden simgeler taşımasının uygun olmadığı” tespiti yapıldı. TÜSİAD taslağında şu teklifler yer aldı: > Cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılmalı. Parlamenter rejim, çoğulcu hale getirilerek devam etmelidir. > Yüzde 10’luk seçim barajı düşürülmeli, devlet siyasi partilere hakkaniyete uygun bir şekilde mali yardımda bulunmalı. > Demokrasinin “yerel düzeyde” güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniter devletin esnetilmesi ile ortaya çıkan bölgeli devlet tartışılabilir. > Kültürel haklar, ayrıntılı biçimde yer almalı. Bu adım, kimlikler temelinde ortaya çıkan problemlerin çözümüne katkı sağlayacak. > Nüfus kağıtlarında din hanesi bulunmamalıdır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ilköğretim okullarında zorunlu ders olarak yer almamalı. > Ulus kavramı hukuki nitelik taşımadığından, Anayasa’da “Türk Milleti” veya milliyetçiliğe atıf yapan ifadeler ve etnik çağrışımı olan vurgular yer almamalıdır. > Anadilinde eğitim ve anadilin öğrenimi konularında adım atılması için gerekli altyapının oluşturulmasına ilişkin tedbirler alınmalıdır. > Yükseköğretim Kurulu yerine, üniversitelerarası planlama ve koordinasyondan sorumlu yeni bir yapı kurulmalıdır. > Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum olmaktan çıkarılmalı. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalıdır. > Savunma harcamaları Sayıştay ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sıkı biçimde incelenmeli ve denetlenmelidir. > Yüksek komuta kademesine atamalar, sivil otoritenin de etkili rol oynayacağı bir kurul tarafından gerçekleştirilmelidir. > Silahlı kuvvetler, sivil iradeye tabi ve onun denetiminde olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT