BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Net aktif vergisine kısmî iptal

Net aktif vergisine kısmî iptal

Anayasa Mahkemesi’nin, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası’nı düzenleyen 3986 sayılı kanunun net aktif vergisi ile ilgili bazı hükümlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.Anayasa Mahkemesi’nin, Ekonomik Denge İçin Yeni Vergiler İhdası’nı düzenleyen 3986 sayılı kanunun net aktif vergisi ile ilgili bazı hükümlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Mahkeme, bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir vergisi mükelleflerinden gayrisafi hasılatları üzerinden net aktif vergisi alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. 4 Mayıs 1994’te kabul edilen ve 7 Mayıs 1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunun, net aktif vergisini düzenleyen 5 ve 6’ıncı maddelerinin net aktif vergisinin matrahının belirlenmesinde gayrisafi hasılatı esas alan hükümlerinin, Anayasa’nın 2 ve 73’üncü maddelerine aykırılığı gerekçesiyle iptal davası açılmıştı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT