BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir avuç un

Bir avuç un“Enes bin Mâlik” der ki, Resûl aleyhisselâm, Medine’ye gelince, yaşım sekiz idi tam. Vâlidem Ümmü Süleym, bir gün biraz un bulmuş, Komşudan da süt alıp, ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki; (Git hemence, Babanı çağır gelsin, yiyelim beraberce.) “Peki” deyip mescide koşuverdim ânında, Baktım babam oturmuş, Resûlün tam yanında. Ben Peygamberimizi görür görmez ansızın, Doğruca Ona vardım, elimde olmaksızın. Dedim; (Yâ Resûlallah, yemek yaptı vâlidem, Sizi, yemek yemeye çağırıyor şimdi hem.) O Server seslendi ki, cümle cemâatine, (Kalkın, Ümmü Süleym’in gidelim davetine.) Derhal Resulullahla birlikte o topluluk, Yürüyüp bizim eve, az sonra vasıl olduk. Resûlullah sordu ki, hem babama bakarak, (Neler hazırladınız bize yemek olarak?) Babam arz eyledi ki; (Bilmiyorum vallahi, (Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahî.) Peygamber efendimiz buyurdu; (İyi ama, Zevcen çağırmadı mı, şimdi bizi taama?) Babam içeri geçip sordu bunu annemden, Gelip Resûlullah’a, arz etti şöyle hemen. (Hanımımın eline biraz un geçivermiş, Biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş.) Babam böyle deyince, o zaman Efendimiz, Buyurdu; (O yemeği yanıma getiriniz.) Getirdik, ellerini koydu kabın üstüne, Sonra bereket için, bir dua etti yine. Tam yetmiş kişi idi, hepsi yiyip doydular Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. “Zeyd bin Harise” dahi, anlatır şu hususu, Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de, ve lâkin yaz gelince, Nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip, Resulullah’a gittik, Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik; (Ya Resulallah, lütfen duâ buyurun, Suyu, bize yazın da yetişsin bu kuyunun.) Peygamber Efendimiz, derdimizi dinleyip, Sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip, Ve bize buyurdu ki; (Bu taşları alınız, O kuyunun içine birer birer atınız.) “Peki ya Resulallah” diyerek biz ayrıldık, O taşlarla birlikte, kuyu başına vardık. O taşları atınca, gördük ki çok âşikâr, Yükseldi kuyu suyu, hemen ağzına kadar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT