BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balkan istikrar paktı

Balkan istikrar paktı

Kosova krizi, ilginçtir, neredeyse, bölge ülkelerinden çok, Avrupa’yı ve güvenlikte, hâlâ Avrupa’nın yanında olmaya devam eden Amerika’yı etkilemişti.Kosova krizi, ilginçtir, neredeyse, bölge ülkelerinden çok, Avrupa’yı ve güvenlikte, hâlâ Avrupa’nın yanında olmaya devam eden Amerika’yı etkilemişti. Demek, Avrupa’da hâlâ, genel barış ve istikrarı, hiç beklenmedik bir zamanda tehdit edecek nitelikte, henüz iyileşmeyen bazı çıban başları var olmaya devam ediyor. Sırp lideri Miloşeviç gibi bazı açıkgözler de, fırsat bulduklarında, bu çıbanları deşip, ciddi sorunlar oluşturabiliyorlar. O kadar ki, elli yılı aşkın bir süreden beri Avrupa’da ve Atlantik’te, barış ve istikrarın nazım koruyucusu ve teminatı olan NATO, hiç savaş koşullarının olmadığı bir ortamda bile, kendisini savaşın ortasında bulabiliyor. Halen, askeri önlemlerle, savaş durdurulmuş bulunuyor. Ancak, kanaat odur ki, özellikle Balkanlar’da, savaşları hazırlayan ortamda bir iyileştirme gerçekleştirilemediği için, sorun, tümüyle, henüz çözülememiştir. Çare, bölge ülkeleri ve halkları arasındaki, kökleri tarihin derinliklerine kadar inen güvensizliği ve kısacası düşmanlığı, uzlaşmaya ve ortak refaha dönüştürmektir. Bunun için, bölge ülkelerinin, öncelikle, ekonomik rehabilitasyon çabalarına ve eş zamanlı olarak, benimsemek istedikleri demokratikleşme sürecine yardımcı olmak gerekiyor. İşte, Avrupa Birliği, bu teşebbüsü de üstlenerek, siyasi jargondaki yeni ismiyle, Güneydoğu Avrupa için bir istikrar Paktının oluşturulmasına ön ayak olmuş ve önce, 1999 yılı haziranında, Köln’de yapılan Dışişleri Bakanları ve arkasından, Temmuz 1999’da Saraybosna’da gerçekleştirilen, Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısıyle, statüsü onaylanan İstikrar Paktı ortaya çıkmıştır. İstikrar Paktı içinde, Türkiyemizle birlikte, 35 ülke ve 19 kuruluş yer almaktadır. Bu ülkelere, Avrupa Birliği üyeleri yanında, Amerika ve Rusya da dahildir. Belli başlı uluslararası kuruluşlar olarak, AB Komisyonu, AGİT ve Avrupa Konseyi de işin içindedir. Bunların dışında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, NATO, OECD, BAB, IMF, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlar da Paktın hedeflerine hizmet katkısında bulunacaklar arasında yer alıyorlar. Ayrıca, birçok, yarı resmi örgüt ve girişim de Paktla ilgilenmektedir. Tahmin edileceği üzere, kompozisyon itibariyle, bu kadar yayılmış bir teşebbüse, bir de Genel Koordinatör gerekmiştir. Bu görevi halen, Federal Alman Şansölyesi G. Schröder’in yardımcılarından, Bodo Hombach yapmaktadır. Hombach, göreve başladıktan hemen sonra, kurumsallaşma çalışmalarını başlatmış ve ‘Çalışma Masaları’ adı altında birimler kurmuştur. Bunlar; -Demokratikleşme ve İnsan Haklarından sorumlu masa, -Yeniden İmar, Kalkınma ve İşbirliği masası ve -Güvenlik sorunlarıyle görevli masadır. -Masa başkanlıklarına, sırasıyle, Hollandalı Max Van Der Stoel, İtalyan Fabrizio Saccomanni ve İsveç Jan Eliasson atanmışlardır. Bir de, daha genişçe bir katılım sağlamak amacıyle, altışar aylık sürelerle sınırlı olmak kaydıyle, masa başkanlıklarının yanında, eş başkanlıklar kurulmuştur. Eş başkanlıklar, daha çok, Balkan ülkeleri arasında pay edilmiş olmakla beraber, Türkiyemize de, ekonomik işbirliğiyle ilgili 2’nci masa eş başkanlığı görevi verilmiştir. Türkiye, bu görevi 1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren, altı ay süreyle yürütecektir. Pakta dahil ülke ve kuruluşlarla temaslarını sürdüren Genel Koordinatör Bodo Hombach, ülkemize de gelmiş ve 7 Mart salı günü, İstanbul’da DEİK’in organizasyonu ile, Türk iş adamlarıyle bir bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Bu toplantıya ben de katıldım. Bodo Hombach’ın, DEİK Yönetim Kurulu üyesi, işadamı Şarık Tara eşliğinde yaptığı konuşmada üzerinde durduğu belli başlı hususlarla, Balkanlar’ın yeniden imarında, Türkiye taahhüt sektörünün sağlayabileceği katkılar etrafında ortaya konan görüşleri ve İstikrar Paktı’ndan beklentileri, bundan sonraki yazımda ayrıca sunacağım.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT