BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genel İdari Hizmetler Personeli boşuna mı okudu?

Genel İdari Hizmetler Personeli boşuna mı okudu?

Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta; yüksekokul, fakülte, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır. Bu kişiler, gördükleri eğitimin karşılığını alamamakta, bunlara âdeta negatif ayırımcılık uygulanmaktadır.Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta; yüksekokul, fakülte, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır. Bu kişiler, gördükleri eğitimin karşılığını alamamakta, bunlara âdeta negatif ayırımcılık uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararı ile; zabıt katiplerinin özel hizmet tazminatları %75’e, bekçilerin %72’ye, din hizmetlerinde çalışan imam hatip lisesi mezunu memurların özel hizmet tazminatları % 78’e çıkarılarak iyileştirme yapılmasına rağmen; Genel İdare Hizmetlerinde çalışan memurlarda özel hizmet tazminatı %55’le sınırlandırılmıştır. Bu sınıftaki memurların eğitim durumları göz önüne alınmamış, eşitsizlik ve mağduriyete yol açılmıştır. Lise mezunu sağlık personelinin özel hizmet tazminatı oranları %72, yüksekokul mezunu olanlarınki %90, 4 yıl öğrenim süresi olan sağlık personelinin özel hizmet tazminatı ise % 97’dir. GİH sınıfında çalışan yüksekokul, fakülte veya yüksek lisans mezunu memurun, ortaokul mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden bir farkı bulunmamaktadır. Diğer hizmet sınıflarına mensup memurların; tahsillerine göre, özel hizmet tazminatı, ek gösterge, yan ödeme katsayıları vb. maaş ve ödemelerde kazanımları olmaktadır. Ancak aynı uygulama Genel İdari Hizmetlerde çalışan memurlar için olmuyor. Hangi fakülte veya yüksek okulun bu sınıfın üst öğrenimi olduğu belirlenmemiştir. Bu sebeple; ortaokul, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans mezunları arasında fark bulunmamaktadır. 1- Hangi fakültelerin veya yüksek okulların, Genel İdari Hizmetler’de üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu alanda çalışacakların da belirtilen okulları bitirmeleri halinde, diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, özlük haklarından yararlandırılması bir çözüm olabilir. (Özel hizmet tazminatı vb.) 2- Genel İdari Hizmetler sınıfı için, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümlerinin (işletme, kamu yönetimi vb.), üst öğrenim sayılması faydalı olur. 3-Önlisans, lisans, yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara âdeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilmesi gerekmektedir. Bugüne kadar haksızlığa uğramış, âdeta üvey evlat muamelesi görmüş GİH sınıfı personelin, eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının, diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi konusunda, gerekenler yapılmalıdır. Ferhat Gümüşsoy Akıl hastaları evlendiriliyor! Aileler, akli ve psikolojik rahatsızlıkları olan çocuklarını evlendirmeyi marifet sayıyor. Bu şekilde sağlıksız nesiller de gittikçe artıyor. İçişleri Bakanlığı’na; İlgili memurların gereken titizliği göstermemeleri, görevlerini hakkıyla yapmamaları sebebiyle, evlilik kurumumuz büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Sağlıklı olmayan, akli ve psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle, evlilik sorumluluğunu taşıyamayacak birçok kişi evlendiriliyor. Aileler bu hususta gereken titizliği göstermiyor, çocuklarının rahatsızlığını saklamayı âdeta marifet sayıyor, ileriki zamanlarda hayatı kendilerine ve çocuklarına zehir ediyorlar. Bu şekilde sağlıksız nesiller de gittikçe çoğalmaktadır. İlgililer ve sorumlular da görevlerini hakkıyla yapmayarak, toplumun temeline dinamit konmasına âdeta zemin hazırlamaktadırlar. Oysa, ilgili mevzuatta, “Ruhi yönden rahatsızlıkları bulunanlar, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmî sağlık raporu ile anlaşılmadıkça evlenemezler” denmektedir. Evleneceklerin raporlarını inceleme görev ve sorumluluğu da Belediye Evlendirme Memurları ve Köy Muhtarlarına aittir. Kanun maddesine göre, evleneceklerden, sağlıklarıyla ilgili belge istenmesi lazımdır. Yine ilgili mevzuatın bir başka maddesinde; “erkek ve kadından her biri; nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneğini, önceki evliliği sona ermiş ise buna ilişkin belgeyi, küçük veya kısıtlı ise ayrıca yasal temsilcisinin imzası ile onaylanmış yazılı izin belgesini ve evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporunu evlendirme memuruna vermeleri zaruridir” denmektedir. Buna göre, evlendirme memuru, evlendirme müracaatını ve buna eklenmesi gereken belgeleri inceler. Evraklarda bir eksiklik görürse bunu tamamlar. Aksi halde bu memur görevini tam olarak yapmamış olur. İlgililerin görevlerini hakkıyla yapmamaları sebebiyle, sağlıklı olmayan, şizofreni hastası olan birçok kişinin evlendirildiği görülüyor. Bunun da ceremesini önce kendileri ve aileleri, sonra da toplum olarak hepimiz çekiyoruz. Sağlıksız ve problemli nesiller oluyor. Bu tür rahatsızlığı bulunanların art niyetlilerce istismar edildiği, adlarına hukuksuzca şirketler kurularak piyasanın dolandırıldığı, bununla ilgili dava dosyalarının da her geçen gün arttığı görülmektedir. İlgililerin bu hususta daha titiz davranmaları, gereken denetim ve kontrolleri daha çok yapmaları gerekmektedir.. Galip Çevik > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT