BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Böyle konulara ne zaman sıra gelecek

Böyle konulara ne zaman sıra gelecek

Bu adam (Hernando De Soto) dünyanın 20 önemli düşünüründen biri kabul ediliyormuş.Bu adam (Hernando De Soto) dünyanın 20 önemli düşünüründen biri kabul ediliyormuş. 120 kişilik ekibi ile bugüne kadar 25 ülkede çalışma yapmış, Türkiye’de de çalışmak istiyormuş. İlgi alanı, kayıtdışı sistemin kayıt altına alınması. Kendi ülkesi Peru’da 70 milyon dolarlık bir harcama ile sisteme dahil ettiği ölü sermaye sayesinde fakirlerin 10 milyar dolar kazandığını söylüyor. Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin gelişmemişliğini oturmamış mülkiyet sistemine bağlıyor. Peru, Güney Afrika, Haiti, Mısır gibi ülkelerde yıllarca süren çalışmaları sonunda, fakir ülkelerde fakir insanların elinde muazzam bir değer olan ölü sermayenin sisteme nasıl kazandırılacağını formüle etmiş. (İstanbul Konferansının konusu da Gelişmede Mülkiyetin Gizli Rolü’ydü.) De Soto, ölü sermayeyi 9.3 trilyon dolar olarak tahmin ediyor. ..... * “Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin yoksul insanlarının evleri vardır ama tapuları yoktur, mahsul alırlar ama sözleşmeleri yoktur, işleri vardır ama şirket kuruluşları yoktur.” * “Gelişmekte olan ülke ekonomileri için tek çıkış yolu yoksulların elindeki kayıtdışı mülkiyetin sisteme kazandırılmasıdır.” * “Üretkenliğin yolu, herkesin sisteme katılmasından geçiyor. Boş veya sahipsiz alanlarda, kamuya ait arsalarda, orman ya da tarım arazilerinde çeşitli yollarla edinilmiş gayrimenkullerin, sahiplerine tapulanması gerekir. Bu durumun adaletsizliğe sebep olacağı görüşü doğru değil. Önemli olan toplumsal faydadır.” * “Mesela Mısır’da kayıt altına alınamayan 245 milyar dolarlık ölü sermaye ülkedeki direkt yabancı sermayenin 55 katı. Kahire Borsası’na kayıtlı şirketlerin piyasa değerinin 30 katı.” * “Kayıtdışılığın sebebi insanlar değil, kötü yasalardır.” * “Yasal yollardan mal edinmenin maliyetinin yasadışı yollara kıyasla daha düşük hale getirilmesi gerekir.” * “ İki köpeğim var. Marx ve Engels.. Onlara bu isimleri vermemin sebeplerinden biri de mülkiyetten bîhaber olmaları.” ... Türkiye gibi ülkelerde tahminlerin aksine kayıtdışılık oranının yüzde 70’e yakın olduğunu söylüyor. .... Boş laflar gibi görünüyor ama içinde yaraya merhem olacak satırlar var: Yasal yollarla mal edinme maliyetinin yasadışı yollara kıyasla daha düşük hale getirilmesi gibi. ... Delinmeye mahkûm yasaklar koymayacaksın. Koyduğun yasak delinmişse bedelini ödeteceksin. Ve mutlaka ödeteceksin.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT