BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bağ-Kur yeni basamak yükseltme sisteminde hak kaybı

Bağ-Kur yeni basamak yükseltme sisteminde hak kaybı

4447 sayılı işsizlik sigortası yasası ile beraber sosyal güvenlik yasalarında reform olarak sunulan değişiklikler yapıldığını biliyorsunuz. İşsizlik sigortası yasasının kanun tekniği olarak dünyada benzeri olmayan bir yönü 46. maddeden itibaren başlamasıdır.4447 sayılı işsizlik sigortası yasası ile beraber sosyal güvenlik yasalarında reform olarak sunulan değişiklikler yapıldığını biliyorsunuz. İşsizlik sigortası yasasının kanun tekniği olarak dünyada benzeri olmayan bir yönü 46. maddeden itibaren başlamasıdır. Aynı acelecilik sosyal güvenlik yasalarında yapılan değişikliklerde kendini göstermiştir. Bağ-Kur basamak yükseltme sisteminde yapılan değişiklik buna bir örnektir. Buna göre birinci basamak ile on ikinci basamak arasında bekleme süresi bir yıla indirilmişir. Ve yazılı başvuru ve prim ödeme şartı aranmadan, her yıl 12. basamağa kadar zorunlu olarak yükseltme yapılacaktır. On üçüncü basamaktan itibaren ise her bir basamakta bekleme süreki iki yıla çıkarılmıştır. Bunun için, sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve diğer borçlarını ödemesi gerekmektedir. Eski uygulamada 1. basamak ile 6. basamak arasında zorunlu olarak her yıl yükseltiliyordu. 6. basamak ile 12. basamak arasında her bir basamakta iki yıl beklemek, talepte bulunmak ve prim borcu bulunmamak şartıyla yükseltme yapılıyordu. 13 ile 24. basamak arasında ise bir yıl beklemek, borcu olmamak ve talepte bulunmak şartıyla yükseltme yapılmaktaydı. Yeni yasa ile değişiklik yapılmadan önce, her bir basamakta iki yıl bekleyerek 12. basamağa gelen bir sigortalı yeni uygulama ile 12. basamaktan itibaren de her bir basamakta iki yıl beklemek zorunda kalacaktır. Emekliliğe 12 yıl kalan bir sigortalı eski uygulama ile 214. basamaktan emekli olabilecekken yeni yasanın getirmiş olduğu sistem değişikliği nedeniyle ancak 18. basamaktan emekli olabilecektir. Toplumda gittikçe sosyal güvenliğin önemi anlaşılmakta ve insanlar eskiye göre bu kurumlara daha fazla ilgi göstermektedir. Bağ-Kur emekli aylığının yüksek basamaktan emekli olanlar için SSK’ya göre daha avantajlı olduğunu fark eden sigortalılar basamak yükseltme yoluna giderek tercihlerini Bağ-Kur’dan yana kullanmaktadırlar. Basamak sisteminin mevcut sigortalıların durmu düşünülmeden değiştirilmesi hak kaybına sebep olmaktadır. Dolayısıyla hak kaybı beraberinde kuruma olan güveni sarsmaktadır. Yapılması gereken bu durumda olan kişilerin eski sistemde olduğu gibi 13. basamaktan sonra her yıl yükseltme imkanının tanınmasıydı. Yeni uygulama bundan sonra sigortalı olacak kişiler için söz konusu olabilirdi. Zaman çok geç sayılmaz. Bilindiği gibi sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’na sunulmuş durumdadır. Bu tasarıyla hak kaybına uğrayan kişiler için düzenleme yapılabilir. FAX: 0 (212) 454 25 67 SSK’da SARGIN farkı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Dr. Serdar Sargın yapmış olduğu önemli değişikliklerle takdir toplamaktadır. Görevi kısa bir süre önce devralan Sargın, kurumun iç yapısını tanıması ve gençliğinin vermiş olduğu enerji ile bu makama layık olduğunu gösterdi. Yıllardır belirli makamları işgal eden, ancak kuruma ne yararları oldukları bilinmeyen bir çok kişi için görev değişikliği zamanının gelip geçtiğini düşünüyoruz. Öncelikle boş bulunan veya vekaleten yürütülen daire başkanlığı, müdürlük, başhekimlik gibi makamlara yapılan atamalardaki tercih Sargın için ileriye dönük ümitlenmemize neden olmuştur. Kulislerde Dr. Serdar Sargın’ın asaleten atanacağı konuşulmaktadır. Sayın Sargın’ı çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz. KISA KISA KISA... Fatma Çetin Maltepe: Sigorta başlangıcınız oldukça eski olmasına rağmen pirim ödeme gün sayınız eksik. 4447 sayılı yeni sosyal güvenlik yasası en az 3600 gün prim ödeyen ve 52 yaşını tamamlayan kadın sigortalıların yaş haddinden emekli olabileceğini hüküm altına almıştır. Bildiğiniz gibi eski uygulamada kadın sigortalılar için yaş haddi 50 olarak uygulanmaktaydı. Sigorta Müdürlüğünün size vermiş olduğu cevap doğrudur. Daha önce yazdığımız 10 yılı doldurmuş olma şartı prim ödeme gün sayısı için geçerlidir. 10 yıl fiilen çalışmış olmak demek 3600 gün prim ödemek demektir. Ayşe Bilik Bandırma: Memuriyete girmeden önceki sigorta hizmetiniz emeklilik aşamasında derece ve kademenize yansıtılacaktır. Yani emekliliğe esas derece kademeniz sigortalılık süresi kadar yükselecektir. Şimdiden hizmet birleştirmesi için kurumunuz aracılığı ile Emekli Sandığı’na müracaat ediniz. Kazım Aydoğan Hasköy: 10 yıl SSK ve 10 yıl 7 ay Bağ-Kur hizmetiniz var. 1996 yılından itibaren neden prim ödemediğinizi anlamadım. Bağ-Kur’a devam etseydiniz bir yıl sonra, SSK’ya devam etseydiniz 1.5 yıl önce emekli olacaktınız. SSK isteğe bağlı sigortaya 3.5 yıl prim öderseniz emekli olursunuz. Veya prim ödemeden beklerseniz 56 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte Bağ-Kur’dan 20 yıl üzerinden kısmi aylık almaya hak kazanacaksınız. Z.Koşar vMaltepe: 01.04.1981 tarihinden gönce sigortalı olduğunuz için 18 yaş öncesi hizmetleriniz yıl ve gün olarak sigortalılık sürenize dahil edilecek ve emeklilikte değerlendirilecektir. Yani sigortalılık başlangıcınız 25.05.1975 tarihidir. Yani yasanın yürürlük tarihinde 22 yıl sigortalılık süreniz var. Dolayısıyla 45 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaksınız. Eski uygulamaya göre 41 yaşınızı tamamladığınız tarihte emekli olabilecektiniz. Son çıkan sosyal güvenlik yasası emeklilik sürenizi 4 yıl uzatmıştır. Mustafa Eroğlu Gültepe: Yeni yasanın yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde 25 yıl sigortalılık süreniz olduğu için bu yasanın kapsamı dışındasınız. Prim ödeme gün sayınızı askerlik borçlanması dahil 5000 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Şefika Çoban Aliağa: Prim ödeme gün sayınızı 5300 güne çıkararak 48 yaşınızı ikmal edeceğiniz tarihte emekli olabilirsiniz. Veya prim ödemeden bekleyerek 52 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Tercihi size bırakıyoruz. İmkanınız var ise ödemeye devam ediniz. Zira aylığınız yüksek olacaktır. Cemali Coşkun İstanbul: SSK’dan Bağ-Kur’a geçenler de normal olarak askerlik borçlanması yapabilmektedirler. Askerlik borçlanması ilgili olduğunuz kuruma yapılmaktadır. Örneğin, Emekli Sandığı Sigortalısı askerlik borçlanmasını Emekli Sandığı’na, Bağ-Kur sigortalısı Bağ-Kur’a yapmaktadır. Borçlanma tarihinde hangi kurum ile ilgini var ise o kurumaya yapacaksınız. Bağ-Kur ve SSK toplam hizmetiniz 16 yıl, 20 ay askerlik borçlanması ile hizmet süreniz 18 yıl olacaktır. Bağ-Kur’a 7 yıl pirim ödedikten sonra emekli olacaksınız.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT