BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Antropometre Sporcularda Vücut Değerlendirmesi-1

Antropometre Sporcularda Vücut Değerlendirmesi-1

Kişilerin yatkın oldukları spor dalını önceden belirleyebilmek için kişilerin yapısal özellikleri çok eskiden beri değerlendirilmektedir.Kişilerin yatkın oldukları spor dalını önceden belirleyebilmek için kişilerin yapısal özellikleri çok eskiden beri değerlendirilmektedir. Spor yapacak kişinin vücut yapısının özellikleri ile bedensel becerileri arasında yakın bir ilişki olduğu bilindiği için özellikle çocukluk çağında bu özellikler tesbit edilip yönlendirmeler yapılabilir. Antropometre insan vücudunun ölçümlerinin alınması bilimidir. ( Antropos: insan + metre: ölçüm) Ancak mükemmel bir yapı olan insan vücudunun ölçümleri pek kolay olmamaktadır. İnsan vücudu karmaşık ve çok çeşitli bileşenlerden oluştuğu için ölçümlerde büyük güçlükler vardır. Ilk yapılan basit işlemler şunlardır: 1.Vücut ağırlığının ölçümü 2.Ayakta ve oturarak boy ölçümü 3.Deri kalınlığı ölçümleri Ölçümlerde kalibre edilmiş ve hassas aletletler kullanılmalıdır. Boy ölçümü mutlaka çıplak ayakla ve baş dik durumda yapılmalıdır. Ayrıca ölçümler kurallarına uygun yapılmalı ve düzenli kaydedilmelidir. Elde edilen ölçümler referans tablolarla karşılaştırılarak sporcuda kişisel özellikler ve farklılıklar ortaya konulur. Böylece sporcunun hangi vücut yapısında olduğu belirlenmiş olur. Vücut yapıları değişik şekillerde sınıflandırılabilir. En sık kullanılan Health-Carter profilidir. Buna göre 3 çesit vücut tipi vardır: 1.Endomorf 2.Mezomorf 3. Ektomorf Endomorfide kişilerin yuvarlak vücut hatları vardır. Boyun kısa ,karın belirgindir. Vücut kasları dışarıdan belirgin olmayıp vücut yağ oranı yüksektir. Mezomorfide ise vücudun kas yapısı çok belirgindir. Kemikler iri ve kalındır.Göğüs geniş el bilekleri, parmaklar kalındır. Omuzlar geniş, trapez ve deltoid kasları belirgindir. Sporcuların büyük bir kısmı bu vücut yapısı grubuna dahildir. Ektomorfide ise vücut yapısı ince uzun ve naziktir. Kemikler ve kaslar incedir. Kol ve bacaklar uzundur. Omuzlar dar ve kas yapısı belirgin değildir. Bu sınıflandırmayı yapabilmek için ayrıca kişilerin önden, yandan ve arkadan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç vardır. Bu 3 form dışında ara formlar da mevcuttur. Vücut tipi tayini bir kişiye en uygun spor türünü belirlemek için kullanılabilir. Mesela maratoncular mezo-ektomorf, futbolcular ise endo-mezomorfik karakterli olmalıdır. Bayan yüzücüler endo-mezomorf, basketbolcular ekto-mezomorf tipine uyarlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT