BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tören

Tören

Bizim törenlerin çoğu diktatörlüklerde görülebilecek türden törenler. Bundan 60-80 sene öncesinin şartlarında, bir düzenden başka bir düzene geçerken bu işleri abartmak normal.Bizim törenlerin çoğu diktatörlüklerde görülebilecek türden törenler. Bundan 60-80 sene öncesinin şartlarında, bir düzenden başka bir düzene geçerken bu işleri abartmak normal. Aradan geçmiş seksen sene.. Hâlâ aynı törenleri bir ritüel havasında devam ettirmek kime ne kazandırıyor? Her sene yağmur, çamur, sıcak soğuk, ramazan demeden aynı yerde toplanıp geçit resmi düzenlemek ne fayda sağlıyor.. Üstelik bu işi kutsayarak yapıyorsunuz. Bu, aradan birilerinin bu kadar yıl sırtımızdan geçinmesi demektir. Geçinme bahsinin şerhe ihtiyacı olabilir. Olur olmaz şeyleri kurallaştırmak, sonra bu kuralları kutsallaştırmak bir zümrenin hem baskı kurma hem geçinme yoludur. *** Bu işleri (tören, geçit) Sovyetler’den iyi yapanı yoktu.. Onlar bıraktı.. Saddam vardı, göçtü gitti.. Bizim de gözden geçirmemiz lazım. Bu, ulusal bir konu ise (herhâlde öyledir) bütün devlet erkanının katıldığı önemli bir tören ise, gözden geçirme işi MGK’ya düşer. Bu çok yalın, masum bir teklif: Abartılı törenlerimizi sadeleştirelim, sayısını azaltalım.. Abartılı bir tören olacaksa da o da yılda bir tane olsun.. En önemlisini seçin onu genişletelim.. Öbürlerini sadeleştirelim.. Millet bu işleri resmî tatil gibi görüyor. Ne kendinizi avutun ne de bizi kandırın.. Ama eğer bunun böyle olduğunu siz de biliyorsanız, bildiğiniz hâlde devam ettiriyorsanız sahtekârlığa girer... Yol ayırımı Seçimden sonra anayasa değişecek. Yeni anayasa ile birlikte ülkemiz yeni bir yola girecek. Anayasa değiştiği için yolu değişmeyecek. Yolunun değişmesi gerektiği için anayasası değişecek. Belki 30 yıllık çalışmanın resmî açılışı yapılacak. Bu açılış aynı zamanda örtülü bir devir teslim anlamına geliyor. Devir teslimden sonra ülkenin alışkanlıkları, kutsallaştırılan zorlama kuralları, öncelikleri, düşman anlayışı, hedefleri, dış politikası, iş birlikleri, her şeyi tepeden tırnağa değişecek. Türkiye’de bu değişime direnen ve her yolu mubah görerek son kozlarını oynayan bir kesim var. Maazallah muvaffak olurlarsa Türkiye herc-ü merc olur. Muvaffak olamazlarsa bu seçimler Türkiye için milat olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT