BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sözleşmeliler için bir açıklama daha yapılamaz mı?

Sözleşmeliler için bir açıklama daha yapılamaz mı?

Kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışanlara kadro imkanı sağlayan KHK’nın Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışanları kapsamadığı iddiaları, bir kesimin sevincinin yarım kalmasına sebep oldu.Sözleşmeli personelin sıkıntılarına yıllardır “Serbest Kürsü”de yer veriyoruz. Aynı okullardan mezun oldukları, aynı dersi verdikleri, aynı mesaiye gittikleri emsallerinden farklı tutulan; âdeta üvey evlat muamelesi gören, cüzi bir ücretle çalışan, birçok özlük hakkı bulunmayan Sözleşmeli Öğretmenlerin feryadını belli aralıklarla hep verdim. Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarının, Diyanet Çalışanlarının; hasılı kamu kurumlarında çalışan bütün sözleşmelilerin dertlerini, sıkıntılarını ilgililere ilettik... Seçim çalışmalarını takip eden Genel Yayın Müdürümüz Nuh Albayrak da gittiği her yerde bu feryatlarla karşılaşmış; dertlerini dinlemiş, onlarla hemdert olmuş, bunlara omuz vermiş. Konunun vahametini Bakanlara ve bizzat Başbakan’a iletmiş. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Kamuda ne kadar sözleşmeli varsa, hepsinin kadroya alacağız” müjdesini vermiş. Bu sözün gereği de hemen yapılmış. Sözleşmeli olarak çalışanlara kadro veren Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutlu sona ulaşılmış, müjdeli haber birçok yuvada bayram havası estirmiş... Ama bir kesimin sevinci yarım kalmış. Kararnamede yer alan hükümlere göre, düzenlemenin sadece 4/B’li olarak çalışanlar ile 4924’e tabi olarak çalışan sözleşmeli personeli kapsadığı. Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personelin kapsam dışında kaldığı yorumları yapılmış. Mahalli İdarelerde çalışan 4/B Sözleşmeliler ve aileleri hayal kırıklığına uğramış. Belediye ve İl Özel İdaresi çalışanları bundan büyük bir şok yaşamış... Gerçi KHK’de “Mahalli İdareler kapsam dışında bırakılmıştır” gibi bir ibare bulunmuyor ama ortalıkta dolaşan muhtelif yorumlar büyük bir kitlenin kafasını karıştırıyor, moralleri bozuyor. Belediye ve İl Özel İdarelerinde çalışanların da 657 Sayılı yasanın 4/B hükümleri kapsamında olduğunu belirtenler de var, KHK’nin Belediye çalışanlarını kapsamadığını öne sürenler de... BEM-BİR-SEN: Belediye çalışanları kadro hakkına kavuştu BEM-BİR-SEN’in, bu konuda resmî internet sitesine koyduğu açıklamada, Belediye ve İl Özel İdaresi Çalışanlarının da kadroya alındığı, bu konuda muğlaklık bulunmadığı belirtiliyor. Açıklamada, bu düzenlemenin Sayın Başbakanımızın da defaatle altını çizdiği üzere, bütün kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personeli kapsadığı belirtilirken; “Bu doğrultuda Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de kadroya alınmıştır” denmektedir. Söz konusu açıklamada, Mahalli İdarelerde görev yapan personele ilişkin hükümleri düzenleyen 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi’nde “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır” dendiği belirtiliyor. Yine 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinde de 5393 sayılı Kanuna atıfta bulunularak; “İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49’uncu maddesi hükümleri uygulanır...” hatırlatılmasında bulunuluyor. Sonra da şu değerlendirmeler yapılıyor: “Yukarıda belirttiğimiz mahalli idarelerdeki personelin istihdam edildiği kanun metninden de açıkça görüleceği üzere, mahalli idarelerdeki personel hakkında 5393 ve 5302 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmadığı hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uygulanacaktır. Buna göre mahalli idarelerde görev yapan personel 4/B’li değildir demek hukuka aykırıdır. Mahalli idarelerdeki personelin kamu görevlisi olduğuna dair hem Devlet Personel Başkanlığının görüşleri hem 4688 sayılı Kanunun 3. Madde hükmü hem de birçok yargı kararı bulunmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi sayılması halinde tabi olacağı kanun da malum olduğu üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur. Kanun koyucular tarafından yapılan yasal düzenlemelerde aksine istisnai bir hüküm bulunmadığı sürece metinde bahsedilen hükümler genel olarak doğrudan uygulanır. Bu kapsamda yukarıda da açıklandığı üzere yayınlanan değişiklik metninde 657 4B’li personelin kadroya geçirilmesi konusunda bir muğlaklık bulunmamaktadır. Ayrıca mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) Fıkrası’na tabi olduğu yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır. Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklik metninde de mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personele ilişkin herhangi bir istisnai düzenleme bulunmamaktadır.” BEM-BİR-SEN’in bu açıklaması da çalışanların yüreğine su serpmiyor. Nuh Bey’e ve bize peş peşe mesajlar geliyor, yapılanlar için teşekkür ediliyor, bu muğlaklığın bir an önce bitirilmesi isteniyor. Sayın Başbakanım bir açıklama daha yapsanız da, bu kafa karışıklığı son bulsa... Seçim öncesi bunca hanede bayram havası estirseniz, garip-gurebanın hayır duasını alsanız... > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT