BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TCK 312

TCK 312

Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra Türk Ceza Kanunu’nun mahut 312. maddesi değiştirilecek, hafifletilecek ve Necmettin Erbakan her hâl-ü kârda hapishaneye gitmeyecektir.Cumhurbaşkanı seçiminden hemen sonra Türk Ceza Kanunu’nun mahut 312. maddesi değiştirilecek, hafifletilecek ve Necmettin Erbakan her hâl-ü kârda hapishaneye gitmeyecektir. Tabii cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’de siyasî dalgalanma yapacak bir aksaklık olmadığı takdirde... 312’nin değiştirilmesi zaten evvelce de düşünülüyordu. Şiddet eylemine karışmamış bir kişinin yazdığından ve söylediğinden dolayı hapsedilmesi zaten antidemokratiktir (ağır para cezası verilebilir). Bu kişi milletvekili ise, hele başbakanlık yapmışsa, hassasiyetin artacağı tabiidir. Burada seçilmiş kişinin tam bir fikir hürriyeti bahis konusudur. Bu konularda Türkiye bilhassa duyarlıdır. Zira 27 Mayıs trajedisi bu ülkede yaşandı. Üstelik hapse mahkûmiyet, 6 (altı) yıl gibi inanılmaz derecede geçmişte kalmış sözler dolayısıyle ise, ciddiyetini kaybeder. Bu gibi kovuşturmalar için zaman aşımı şarttır. Ancak hukuk sistemimizde yargıcın şahsî takdir hakkı kısıtlıdır. Önündeki yasaya uymak durumundadır. Yasa yapmak ve değiştirmek mutlak tekelini elinde tutan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iş düşmektedir. Yukarıdaki üç paragrafı Fazilet Partililer, büyük memnuniyetle okuyacaklardır. Bundan sonraki paragrafların hoşlarına gitmeyeceğini biliyorum. Erbakan’ın 6 yıl önceki sözleri, popülizmin şahane örnekleri şeklinde algılanabilir. Oy almak için telaffuz edilmiştir. Hoca’nın mizacı da öteden beri bu üslûptadır. Popülizm yapmayan politikacı ise nadirdir. Ama söylenenler faciadır. Burasının Türk devleti olduğunu unutan bir insan bu lâfları edebilir. Bu düşünce tarzı, Fazilet Partisi ile selefi olan partilerin başını sürekli belâya sokmuş, Devlet’le karşı karşıya getirmiştir. Türk’le alay etmek, Türk’ü incitecek kelâmda bulunmak kimsenin haddi değildir. Affedilemez ve bunu sıradan bir kusur şeklinde göstermek isteyenler de affedilmez. Bilmem arz edebildim mi? Bunu anlamak yeteneğini göstermeyen her parti ve her kişi Türkiye Cumhuriyeti ile ters düşecek ve gündemi karartacaktır. Almanya’da Almanlık, Fransa’da Fransızlık’la dalga geçin, bakınız başınıza neler gelir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT